KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

Congres Kwaliteit van onderwijs

Niets heeft zo veel invloed op de kwaliteit van de samenleving van morgen als onderwijs. Op 25 juni 2015 vindt het nationale congres over kwaliteit van onderwijs plaats. Het debat wordt gevoerd door 500 docenten, bestuurders, studenten en wetenschappers. KWINK groep organiseert het congres en de daarin voorafgaande dialoog. Definitie kwaliteit Iedereen vindt de kwaliteit […]

28 mei 2015

Niets heeft zo veel invloed op de kwaliteit van de samenleving van morgen als onderwijs. Op 25 juni 2015 vindt het nationale congres over kwaliteit van onderwijs plaats. Het debat wordt gevoerd door 500 docenten, bestuurders, studenten en wetenschappers. KWINK groep organiseert het congres en de daarin voorafgaande dialoog.

Definitie kwaliteit

Iedereen vindt de kwaliteit van onderwijs belangrijk. Miljoenen jongeren en honderdduizenden docenten hebben er dagelijks mee te maken. Maar weten we ook waarover we het hebben? Of geeft iedere betrokkene een eigen betekenis aan kwaliteit van onderwijs? Hoog tijd voor een fundamenteel debat tijdens het congres.

School, arbeidsmarkt en docent

Zeven spraakmakende thema’s staan centraal op het congres, namelijk school, arbeidsmarkt, docent, waarden, stelsel, curriculum en kwaliteitszorg. Vragen die daarbij horen zijn: Draagt toezicht per saldo bij aan kwaliteit? Bepalen docenten de kwaliteit of voeren zij een opdracht uit? Is afstemming van onderwijs op toekomstige arbeidsmarkten dwaas of wijs? Over de zeven thema’s is reeds een essaybundel tot stand gekomen met bijdragen van wetenschappers en prominenten die hun visie geven. Momenteel vindt in de aanloop naar het congres een digitale dialoog plaats op de website www.kwaliteitvanonderwijs.nl.

KWINK groep zal samen met FaceTwo dit congres gaan organiseren in opdracht van KCE.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten