KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Visie en strategie RIVM Centrum Gezond Leven

In het voorjaar 2016 actualiseert RIVM Centrum Gezond Leven haar visie en strategie. KWINK groep begeleidt dit traject. RIVM Centrum Gezond Leven RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) richt zich op de publieke gezondheid in Nederland. CGL stimuleert een gezonde leefstijl van burgers door leefstijlinterventies overzichtelijk te presenteren en kennis te delen over de kwaliteit en samenhang van […]

13 juni 2016

In het voorjaar 2016 actualiseert RIVM Centrum Gezond Leven haar visie en strategie. KWINK groep begeleidt dit traject.

RIVM Centrum Gezond Leven

RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) richt zich op de publieke gezondheid in Nederland. CGL stimuleert een gezonde leefstijl van burgers door leefstijlinterventies overzichtelijk te presenteren en kennis te delen over de kwaliteit en samenhang van deze interventies. Daarnaast biedt CGL professionals ondersteuning gericht op het versterken van lokale gezondheidsbevordering.

Actualisatie visie en strategie

Jaarlijks stemt CGL de taken af met de opdrachtgever (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en werkt die uit in jaarplannen op programmaniveau. Voor de langere termijn is een visiedocument beschikbaar waarop CGL strategische keuzes baseert. Dit visiedocument en de strategiebepaling voor de middellange termijn vragen om actualisatie. Naast een documentanalyse vormen gesprekken met partners over ontwikkelingen in het veld belangrijke input voor dit traject. Ook vinden gesprekken plaats met het ministerie van VWS en intern bij het RIVM. KWINK groep voert de gesprekken. Het vernieuwde visiedocument is half juli 2016 gereed.

Ervaring

KWINK groep is goed bekend met RIVM CGL en het thema gezonde leefstijl. In 2013 evalueerde KWINK groep RIVM CGL en het ondersteuningsprogramma gezondheidsprofessionals van RIVM CGL. Ook evalueerde KWINK groep het Convenant Gezond Gewicht, begeleidde ze de samenwerking tussen de gemeente en lokale partners gericht op de aanpak van overgewicht onder jongeren in Utrecht en Veghel en deed ze onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht naar de JOGG-aanpak.

KWINK groep heeft ook ruime ervaring met het uitvoeren van strategietrajecten. Zo begeleidde KWINK groep recentelijk strategietrajecten voor WELMEC, de Europese samenwerkingsorganisatie op het gebied van de wettelijke metrologie, en voor de stichting Jongeren op gezond gewicht. Momenteel begeleidt KWINK groep de vorming van een strategische agenda voor het bibliotheekstelsel.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten