KWINK groep 

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

Aanpak van overgewicht

KWINK groep heeft in de gemeenten Utrecht en Veghel de samenwerking begeleid tussen de gemeente en lokale partners gericht op de aanpak van overgewicht onder jongeren.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is een lokale aanpak gericht op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren het hoogst is. Mei 2014 werken bijna 60 gemeenten met de JOGG-aanpak. Een belangrijke pijler van de aanpak is de samenwerking van de gemeente met lokale partijen als scholen, sportclubs, huisartsen, woningcorporaties en lokale ondernemers.

KWINK groep heeft in twee gemeenten – Utrecht en Veghel – dit proces van samenwerking begeleid en gefaciliteerd, met als doel de samenwerking tussen lokale partners effectief te laten verlopen. In beide gemeenten heeft dit geleid tot concrete resultaten. Zo is in Veghel de samenwerking tussen lokale partners geïntensiveerd, is de slagkracht van JOGG vergroot door de activiteiten onder te brengen in een zelfstandige stichting en is een website ontwikkeld waar initiatiefnemers en ondersteuners bij elkaar worden gebracht.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website