KWINK groep 

Frederique Uyterlinde

Adviseur

Frederique is adviseur bij KWINK groep. Graag draagt ze bij aan oplossingen voor energie- en klimaatvraagstukken. Hierbij probeert Frederique vraagstukken te benaderen vanuit verschillende perspectieven, om zo tot integrale en breed gedragen oplossingen te komen.

Frederique studeerde Psychologie en Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Daarna volgde zij een duaal masterprogramma European Governance aan University College Dublin en Universiteit Utrecht, die ze in 2018 cum laude afrondde. Frederique’s interesse in de verduurzaming van de maatschappij, in combinatie met haar groeiende interesse voor de rol van lokale en regionale samenwerking in Europa, hebben geleid tot een afstudeerscriptie naar de vraag hoe de Europese Energie Unie lokale gemeenten het beste kan betrekken in haar beleid met betrekking tot duurzame energie.

Bij KWINK groep werkt Frederique mee aan evaluaties en onderzoeken binnen uiteenlopende sectoren. Naast evaluaties op het gebied van klimaat- en duurzaamheid, was ze betrokken bij onder andere een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van Erfgoedhuis Zuid-Holland, een doorlichting van het KNMI, en de evaluatie van klachtbehandeling bij Defensie.

Bel Frederique als je met een enthousiaste en toegewijde adviseur over energie- en klimaatvraagstukken wil nadenken en daarbij een scherpe blik kunt gebruiken.