KWINK groep 

Frederique Uyterlinde

Adviseur

Frederique is bij KWINK groep werkzaam als adviseur.

Na haar bachelor Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, is Frederique een duaal master programma European Governance gaan volgen aan University College Dublin en de Universiteit Utrecht. Deze master heeft haar uitgedaagd om na te denken over de uiteenlopende uitdagingen waar de Europese Unie en haar lidstaten voor staan. Daarnaast heeft zij stage gelopen en was ze als student-assistent werkzaam bij de European Association for Development Research and Training Institutes, waar ze onder andere een onderzoek uitvoerde naar de beleidscoherentie van de nieuwe Europese Consensus inzake ontwikkeling.

Frederique’s interesse in de verduurzaming van de maatschappij, in combinatie met haar groeiende interesse voor de rol van lokale en regionale samenwerking in Europa, hebben geleid tot een afstudeerscriptie naar de vraag hoe de Europese Energie Unie lokale gemeenten het beste kan betrekken in haar beleid met betrekking tot duurzame energie. Daarbij zal worden gekeken naar wat gemeenten ervaren als faciliterende, dan wel belemmerende factoren in de energie transitie.