KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

KWINK groep en AEF voeren de beleidsdoorlichting artikel 15 Media uit

KWINK groep en AEF voeren samen de beleidsdoorlichting uit van artikel 15 Media in opdracht van het ministerie van OCW. Het grootste gedeelte van de uitgaven op dit artikel is ten behoeve van de landelijke publieke omroep. De focus van deze beleidsdoorlichting ligt dan ook op de landelijke publieke omroep.

10 juni 2022

Beleidsdoorlichting artikel 15 Media

Ten minste eens in de zeven jaar worden begrotingsartikelen van de ministeries geƫvalueerd door middel van een beleidsdoorlichting. In een beleidsdoorlichting wordt onderzocht in hoeverre het gevoerde beleid de beoogde doelen heeft bereikt (doeltreffendheid) en in hoeverre het beleid kostenefficiƫnt was (doelmatigheid). Door middel van de uitkomsten van de beleidsdoorlichting wordt verantwoording afgelegd aan de Tweede Kamer. KWINK groep voert samen met AEF de beleidsdoorlichting artikel 15 Media in opdracht van het ministerie van OCW uit.

De beleidsdoorlichting artikel 15 Media is echter geen gewone beleidsdoorlichting. Het onderzoek bestaat uit twee delen: de periodieke beleidsdoorlichting (de terugblik) en een toekomstverkenning. KWINK groep voert het terugblikkende deel van het onderzoek uit, waarin we kijken naar het mediabeleid tussen 2014 en 2020. De komende maanden onderzoeken wij in opdracht van het ministerie van OCW hoe doeltreffend en doelmatig dit beleid is geweest, met een focus op de landelijke publieke omroep. Hoe zat het beleid in die periode in elkaar? Sloot dat goed aan op bijbehorende wetten en taken? De toekomstverkenning wordt gedaan op verzoek van de Eerste Kamer en wordt uitgevoerd door AEF.

Beleidsevaluaties KWINK groep

KWINK groep is expert op het gebied van evaluatieonderzoek en beleidsonderzoek in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen. Met onze bewezen onderzoeks- en evaluatiemethodieken komen we steeds in nieuwe werelden terecht. Van grote toezichthouders en uitvoeringsorganisaties tot instrumenten voor burgerparticipatie en cultuursubsidies. Evalueren gaat niet alleen over verklaren en verantwoorden, maar biedt ook de mogelijkheid om te leren voor de toekomst. Wat kunnen we leren van de afgelopen periode? Hoe kunnen we onze impact behouden en vergroten? Hoe kunnen de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid worden verhoogd? Beleidsonderzoek, zoals beleidsdoorlichtingen, inventarisaties, toekomstverkenningen, monitors en impactanalyses, geeft inzicht in verwachte resultaten, op basis waarvan beleid al bij het ontwerp of gedurende de looptijd kan worden aangescherpt.

Neem een kijk op onze website om te zien welke projecten we in de afgelopen 15 jaar hebben uitgevoerd.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten