KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep evalueert de subsidieregeling Talent & Festivals van het Fonds voor Cultuurparticipatie

Volgens het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn ruim 6.4 miljoen Nederlanders cultureel actief in hun vrije tijd. Het actief meedoen aan kunst en cultuur heet ook wel cultuurparticipatie en heeft veel positieve effecten. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert daarom onder andere door middel van subsidies culturele initiatieven en scholen in Nederland om cultuur te (leren) maken. Een van deze subsidies is de subsidieregeling Talent en Festivals 2021-2024. KWINK groep heeft de opdracht gekregen om deze subsidieregeling te evalueren.

15 februari 2023

Subsidieregeling Talentontwikkeling & Festivals 2021 – 2024

De subsidieregeling Talent & Festivals 2021 – 2024 is een meerjarige subsidieregeling voor gevestigde culturele instellingen op het gebied van talentontwikkeling, kunstfestivals of erfgoedmanifestaties met enige staat van dienst (hieronder verstaat het FCP talentontwikkelaars die minimaal drie jaar actief zijn in het veld en kunstfestivals en erfgoedmanifestaties die minimaal drie eerdere edities hebben georganiseerd). Door middel van de regeling krijgen culturele instellingen binnen deze doelgroepen de kans om niet alleen te investeren in de eigen activiteiten, maar ook in de eigen organisatie.

De meerjarige subsidieregeling TOF geeft ruimte aan tal van organisaties en instellingen op het gebied van talentontwikkeling, amateurkunstfestivals en erfgoedmanifestaties. Momenteel heeft het FCP binnen de huidige regeling voor Talent en Festivals (2021-2024) aan verschillende organisaties op het gebied van talentontwikkeling, kunstfestivals en erfgoedmanifestaties een subsidie toegekend.

Deze evaluatie is de voorbereiding op de nieuwe regeling Talent en Festivals die vanaf 2025 van start gaat.

De evaluatie

Het doel van de evaluatie is:

  1. Terugblikken op de huidige regeling, Talent & Festivals 2021-2024 en op basis hiervan het identificeren van succesfactoren en knelpunten.
  2. Aanbevelingen in kaart brengen die voldoende handvatten geven om een nieuwe meerjarige subsidieregeling Talent & Festivals op te stellen.

Het FCP is voornemens op 1 november 2023 de nieuwe regeling Talent & Festivals 2025-2028 te publiceren.

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen zet KWINK groep de volgende onderzoeksmethoden in:

  • Het opstellen van een Theory of Change voor de regeling
  • Het uitzetten van een online vragenlijst onder aanvragers van de regeling
  • Het voeren van gesprekken met aanvragers
  • Het voeren van gesprekken met externe stakeholders, zoals het ministerie van OCW en verschillende brancheorganisaties in de culturele sector
  • Het organiseren van een reflectiesessie met gebruikers van de huidige regeling over de nieuwe regeling

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft ruime ervaring met onderzoeken in de culturele sector en meer specifiek evaluaties van subsidieregelingen. Zo evalueerde KWINK groep in opdracht van het Fonds Podiumkunsten zes subsidieregelingen. KWINK groep evalueerde al eerder de productie- en compositiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten. Bovendien voerde KWINK groep in opdracht van de gemeente Rotterdam een evaluatie uit van het Atelier- en broedplaatsenbeleid en een evaluatie van de subsidieregeling Pitcher Perfect 010.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten