KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

Digitale en fysieke infrastructuur 

Infrastructuren verbinden de maatschappij. Natuurlijk fysiek, in de vorm van wegen, spoorlijnen en de voertuigen en treinen die hier gebruik van maken. Maar ook digitaal in de vorm van (draadloze) verbindingen waardoor we op afstand informatie met elkaar kunnen uitwisselen. De kring digitale en fysieke infrastructuur constateert dat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen […]

11 juni 2019

Infrastructuren verbinden de maatschappij. Natuurlijk fysiek, in de vorm van wegen, spoorlijnen en de voertuigen en treinen die hier gebruik van maken. Maar ook digitaal in de vorm van (draadloze) verbindingen waardoor we op afstand informatie met elkaar kunnen uitwisselen. De kring digitale en fysieke infrastructuur constateert dat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen staat op het gebied van digitale en fysieke infrastructuren. Zo geeft Mattijn aan: ‘we moeten nu nadenken over de vraag hoe we de komende jaren een hoogwaardig alternatief voor het vliegtuig kunnen bieden voor reizen binnen Europa.’ En Maarten noemt: ‘digitale communicatie ontwikkelt zich razend snel: iedereen heeft het over zelfrijdende auto’s, smart cities en internet of things als volgende stap. Maar hoe zorgen we ervoor dat we dit zodanig organiseren dat ook andere publieke waarden als veiligheid en privacy geborgd zijn?’ Bij KWINK groep denken we na over deze uitdagingen en worden we enthousiast van het idee hiermee bij te dragen aan de toekomstige inrichting van onze maatschappij.

Onafhankelijk onderzoek naar publieke belangen

Vraagstukken op het gebied van telecommunicatie en infrastructuur worden vaak vanuit een specifiek publiek belang benadrukt. Bijvoorbeeld digitale connectiviteit, veiligheid of privacy. “Wij hebben oog voor alle publieke belangen in de vraagstukken die we onderzoeken. We bieden een onafhankelijke toetssteen om verschillende publieke belang te analyseren om op basis van alle argumenten tot een afweging te komen”, aldus Mattijn. Dit is bij uitstek van belang bij digitale en fysieke infrastructuren, waar omwonenden, private en publieke partijen impact hebben op besluitvorming. Het is aan onafhankelijk onderzoekers om een advies te geven waarbij de belangen van verschillende partijen worden meegenomen, zonder dat individuele belangen een disproportionele invloed hebben op de vorming van een oordeel. Daarnaast zijn wij als onafhankelijk onderzoeker in staat afstand te nemen, waardoor we kunnen komen tot creatieve oplossingen.

Maarten geeft aan: “we doen dit ten eerste door vergelijkende studies te maken, bijvoorbeeld binnen Nederland maar ook internationaal. Ten tweede betrekken we de verschillende belanghebbenden bij het onderzoek waardoor we de verschillende invalshoeken kunnen belichten.”

Ervaring met beleid voor digitale en fysieke infrastructuur

We hebben veel ervaring met onderzoek naar beleid met betrekking tot digitale connectiviteit. Zo voerde we verschillende opdrachten uit met betrekking tot de uitrol van 5G, deden we onderzoek naar het antennebeleid in Nederland en deden we onderzoek naar digitale radio. Ook hebben we veel ervaring met onderzoek op het gebied van mobiliteit. Zo onderzochten we het taxibeleid voor het ministerie van IenW, de gemeente Amsterdam en de gemeente ’s Hertogenbosch. Ook voerde we verschillende onderzoeken uit rond het spoor: evaluatie van de verbouwing van station Harderwijk, het uitvoeren van het actieplan Groei op het Spoor en het vormgeven van het fietsparkeerbeleid rond stations. Tot slot maakte we een vergelijking van verschillende infrastructurele sectoren in opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Meer weten over hoe we u kunnen helpen bij het maken van een afweging tussen verschillende publieke belangen bij digitale of fysieke infrastructuur? Neem contact op met Maarten Noordink.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten