KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Toekomstverkenning antenneregister afgerond

Vanaf 2004 worden gegevens over antennes opgenomen in het antenneregister. Inmiddels zijn de antennetechnologie en de maatschappij veranderd. KWINK groep heeft daarom in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht hoe men in de toekomst met de registratie van antennes om kan gaan. KWINK groep voerde dit onderzoek uit in samenwerking met […]

31 januari 2018

Vanaf 2004 worden gegevens over antennes opgenomen in het antenneregister. Inmiddels zijn de antennetechnologie en de maatschappij veranderd. KWINK groep heeft daarom in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht hoe men in de toekomst met de registratie van antennes om kan gaan. KWINK groep voerde dit onderzoek uit in samenwerking met Oxperts consultancy. In het kader van deze verkenning is een groot aantal stakeholders geïnterviewd en een openbare enquête verspreid, waarin belanghebbenden hun visie op de toekomst van het antenneregister hebben gegeven.

Het eindrapport van de Toekomstverkenning kunt u hier downloaden.

Doel en gebruikstoepassingen Antenneregister

In het antenneregister wordt informatie opgenomen over onder meer de locatie, de frequentie en het vermogen van antennes voor bijvoorbeeld telecom en radio. De primaire functie van het antenneregister is transparantie bieden aan burgers over antennes als milieubron. We constateren dat er geen aanleiding is dit doel te wijzigen. Wel zien we dat er anderen toepassingen zijn waarvoor burgers, bedrijven of overheden het antenneregister gebruiken. Zo wordt het antenneregister gebruikt om informatie op te zoeken over zendmasten in de buurt of om een inschatting te maken van de dekking van een telecomaanbieder. Voor de ene toepassing is het antenneregister beter geschikt is dan voor de andere. Het is daarom belangrijk om duidelijk te communiceren waar het antenneregister wel voor ingezet kan worden en waar niet.

Conclusies toekomst van het Antenneregister

Het antennelandschap is volop in ontwikkeling. Telecomaanbieders zetten steeds vaker small cells (antennes met een beperkt vermogen om gericht de dekking of capaciteit te vergroten) en dynamische antennes in. Ook wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van de vergunningsvrije frequenties.

We hebben onderzocht wat deze ontwikkelingen betekenen voor de registratie van antennes. Daarbij gaat het steeds om de vraag of het wenselijk is meer of juist minder te registeren. We constateren dat zowel meer als minder registreren in de meeste gevallen leidt tot een suboptimaal resultaat:

  • Minder registeren resulteert in minder lasten en een overzichtelijker register. Maar roept vragen op ten aanzien van volledigheid en consistentie.
  • Meer registeren levert ogenschijnlijk meer transparantie op, maar kan leiden tot een onoverzichtelijk en onbetrouwbaar register met hoge lasten voor registratie en toezicht.

Het instrument registratie kent dus beperkingen en het is de vraag of beleidskeuzes op termijn uitlegbaar en verdedigbaar zijn. We constateren daarom dat in de toekomst wellicht een combinatie met andere instrumenten binnen het bredere antennebeleid uitkomst kan bieden om transparant te zijn over antennes als milieubronnen.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft ervaring op het gebied van telecommunicatie. Zo is er onderzoek gedaan naar digitale etherradio (DAB+), naar de Nota Frequentiebeleid en naar het Bel-me-niet register. KWINK groep heeft daarnaast ruime ervaring met het uitvoeren van verkenningen, bijvoorbeeld in het onderzoek Budget Inkoop eBooks en het onderzoek naar ongebruikte telecominfrastructuur.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten