KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Projectevaluatie ontwikkeling stationsgebied Harderwijk

Op 9 september 2016 is het vernieuwde station Harderwijk feestelijk geopend. Het stationsgebouw en de stationsomgeving zijn vernieuwd en er is een nieuwe onderdoorgang voor voetgangers, fietsers en auto’s gerealiseerd. Door het verdwijnen van de overweg is de doorstroming verbeterd en de veiligheid voor verkeersdeelnemers vergroot. KWINK groep is door ProRail en de gemeente Harderwijk […]

13 december 2016

Op 9 september 2016 is het vernieuwde station Harderwijk feestelijk geopend. Het stationsgebouw en de stationsomgeving zijn vernieuwd en er is een nieuwe onderdoorgang voor voetgangers, fietsers en auto’s gerealiseerd. Door het verdwijnen van de overweg is de doorstroming verbeterd en de veiligheid voor verkeersdeelnemers vergroot. KWINK groep is door ProRail en de gemeente Harderwijk gevraagd om het project te evalueren.

Succesvol project in praktijk

Bij de ontwikkeling van het stationsgebied hebben de gemeente Harderwijk, NS en ProRail in nauw contact samengewerkt met aannemers en ontwikkelaars. In de praktijk is het project succesvol verlopen: het  is binnen de tijd en binnen budget afgerond. In de evaluatie kijkt KWINK groep naar de reden waarom het project succesvol is verlopen. Wat waren hierin sleutelmomenten? Andere projecten hebben soms te maken met budgetoverschrijding en/of uitloop. Interessant is om te onderzoeken waarom dat in Harderwijk niet is gebeurd. En wat daar vervolgens van kan worden geleerd voor toekomstige projecten.

Aanpak evaluatie

Het evaluatieonderzoek bestaat uit twee fasen. In de eerste fase brengen we de tijdlijn van het project met bijbehorende sleutelmomenten in kaart. Daarbij richten we ons op de vraag of het project heeft voldaan aan de verwachtingen op vier factoren: scope, budget, tijd en kwaliteit. In de tweede fase gaan we met de betrokkenen in gesprek om te identificeren welke voorzieningen en gebeurtenissen er aan hebben bijgedragen dat dit project een succes is geworden. De evaluatie voeren we samen uit met professor Ernst ten Heuvelhof van de TU Delft.

Evaluaties

KWINK groep heeft veel ervaring met evaluatieonderzoek. Zo heeft KWINK groep meegedacht bij het opstellen van een evaluatiekader voor benuttingsinitiatieven bij fietsenstallingen op stations en is het Actieplan Fietsparkeren bij Stations geëvalueerd.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten