KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Resultaten onderzoek fietsparkeren bij stations

Het aantal reizigers dat met de fiets naar het station gaat is de afgelopen jaren flink gegroeid. Meer dan 40% van de treinreizigers komt met de fiets naar het station. Om aan de vraag naar fietsparkeerplekken te kunnen voldoen is het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) in 2012 gestart met het actieplan ‘Fietsparkeren bij […]

20 december 2015

Het aantal reizigers dat met de fiets naar het station gaat is de afgelopen jaren flink gegroeid. Meer dan 40% van de treinreizigers komt met de fiets naar het station. Om aan de vraag naar fietsparkeerplekken te kunnen voldoen is het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) in 2012 gestart met het actieplan ‘Fietsparkeren bij stations’. KWINK groep evalueerde dit actieplan met een looptijd tot 2020 tussentijds.

Er is veel bereikt

Er zijn sinds de start van het actieplan 75.000 fietsparkeerplekken uit het actieplanbudget gerealiseerd. De nieuwe plekken zijn vooral op kleinere stations gerealiseerd. De realisatie van nieuwe plekken op grotere stations, met het grootste tekort aan fietsparkeerplekken, blijft nog achter. Met de huidige realisatie en planning blijft er in 2020 een tekort aan ongeveer 50.000 plekken over. Naar verwachting zal dit oplopen tot ongeveer 100.000 plekken in 2030.

Knelpunt

Afspraken over de realisatie bij grote, complexe stationslocaties komen vaak moeizaam tot stand. Voornamelijk omdat formele en structurele afspraken over de financiering en verantwoordelijkheden ontbreken. Ook nemen de kosten voor de aanleg verder toe vanwege de ingewikkelde ruimtelijke inpassing en stijgende vraag naar fietsparkeerplekken.

Oplossingsrichtingen

Om tot formele en structurele afspraken over de verdeling van de financiering en verantwoordelijkheden te komen heeft KWINK groep een stappenplan opgesteld. Allereerst dienen de belanghebbenden te worden geïdentificeerd en hun rollen en verantwoordelijkheden worden beschreven. Vervolgens moet er inzicht en overeenstemming over de verdeling van de integrale kosten voor fietsparkeren bij stations komen. Als derde dienen de rollen en afspraken structureel verankerd te worden. Wanneer de verantwoordelijkheden en financiering duurzaam zijn verankerd kunnen betrokken partijen vanuit een gezamenlijk belang werken aan het verminderen van de kosten en verhogen van de opbrengsten. De onderzoekers hebben hiervoor verschillende suggesties aangedragen die nader onderzocht kunnen worden.

De staatsecretaris van IenM heeft aangegeven dat de oplossingsrichtingen goede aangrijpingspunten biedt voor het vervolg van het Actieplan. In een bestuurlijk overleg zullen IenM, NS, ProRail en medeoverheden de nadere invulling bespreken.

Een volledig overzicht van de resultaten, knelpunten en oplossingsrichtingen kunt u lezen in het evaluatierapport.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten