KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Verlengings- en digitaliseringsbeleid radio voortgezet

Radio via de ether is een van de weinige technologieën die nog analoog wordt uitgezonden. Digitale etherradio via de technologie DAB+ biedt de mogelijkheid de analoge radio te vervangen. Voordelen van digitale etherradio zijn een betere geluidskwaliteit, eenvoud in gebruik en ruimte voor meer zenders. Het ministerie van Economische Zaken stimuleert de digitalisering en heeft […]

19 juli 2016

Radio via de ether is een van de weinige technologieën die nog analoog wordt uitgezonden. Digitale etherradio via de technologie DAB+ biedt de mogelijkheid de analoge radio te vervangen. Voordelen van digitale etherradio zijn een betere geluidskwaliteit, eenvoud in gebruik en ruimte voor meer zenders. Het ministerie van Economische Zaken stimuleert de digitalisering en heeft daarom in 2009 het verlengings- en digitaliseringsbeleid opgesteld. KWINK groep evalueerde dit beleid en blikte vooruit op de komende periode.

Verlengings- en digitaliseringsbeleid heeft digitalisering versneld

KWINK groep concludeert dat het gevoerde beleid succesvol heeft bijgedragen aan de uitrol van een netwerk voor digitale etherradio. Het is aannemelijk dat de digitalisering sneller op gang is gekomen dan wanneer de radiovergunningen in 2011 zouden zijn geveild in plaats van verlengd.

Het gebruik van DAB+ blijft nog achter

Het streven dat de helft van de huishoudens in 2016 beschikt over een DAB-ontvanger is niet behaald. Een belangrijke reden is dat DAB+ in Nederland qua bereik en geluidskwaliteit nog geen volwaardig alternatief is voor FM. Daarnaast groeit het aanbod van ontvangers voor thuis, onderweg of in de auto weliswaar gestaag, maar komt het pas net op gang.

Er is sprake van momentum

KWINK groep concludeert dat DAB+ alleen kans van slagen heeft als investeringen worden voortgezet. Radio-omroepen lijken overtuigd te zijn van het nut en de noodzaak van DAB+. Ze investeren in netwerken en doen aan marketing. De gedane inspanningen richting luisteraars en fabrikanten gaan verloren als hun inzet (tijdelijk) wordt stilgezet.

Digitaliseringsplannen

In augustus 2017 lopen de huidige vergunningen voor commerciële analoge en digitale etherradio af. De minister van Economische Zaken heeft aangekondigd voornemens te zijn om de vergunningen te verlengen, mits de radiosector in een digitaliseringsplan overtuigend aantoont dat verlengen bijdraagt aan het versnellen van de digitalisering. KWINK groep heeft deze digitaliseringsplannen beoordeeld. Hierbij is geconcludeerd dat de digitaliseringsplannen van de landelijke commerciële omroepen, de niet-landelijke commerciële omroepen (na een herbeoordeling) en vier middengolfomroepen voldoende robuust zijn om aannemelijk te maken dat bij een verlenging van de vergunningen de digitalisering zal versnellen. Het digitaliseringsplan van één middengolfomroep is als onvoldoende robuust beoordeeld.

Kamerbrief

De minister heeft het evaluatierapport en de aanvullende brief van KWINK groep naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarbij heeft de minister aangegeven voornemens te zijn de vergunningen van de landelijke en niet-landelijke commerciële omroepen te verlengen. De middengolfomroepen krijgen ook de mogelijkheid hun vergunningen te verlengen op één omroep na.

Werkwijze KWINK groep

KWINK groep voerde dit onderzoek uit in samenwerking met Oxperts Consultancy en media-expert Paul Rutten. KWINK groep heeft veel ervaring op het gebied van frequentiebeleid. Zo voerden we eerder de evaluatie van de Nota Frequentiebeleid uit en evalueerden we de Multiband veiling.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten