KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Toekomstagendaonderzoek voor veiligheidsbeleid in Zuid-Holland

KWINK groep neemt het veiligheidsbeleid van de provincie Zuid-Holland onder de loep. Het thema veiligheid komt momenteel in veel varianten terug op verschillende beleidsterreinen, maar de provincie Zuid-Holland hanteert nog geen integraal veiligheidsbeleid. Gezien de uitdagingen van de toekomst is het van belang om de visie op veiligheid te verduidelijken. KWINK groep is, samen met TNO en de TU Delft, gevraagd om een onderzoek te doen naar de toekomst van (integraal) veiligheidsbeleid in Zuid-Holland.

17 mei 2023

Binnen verschillende provinciale domeinen is en wordt veiligheidsbeleid opgesteld, steeds met een eigen visie, doelstelling en normering. Voorbeelden van veiligheidsdomeinen zijn verkeersveiligheid, waterveiligheid en externe veiligheid. Deze domeinen vormen binnen veel overheidsorganisaties ‘eilandjes’, waardoor samenhang mist en de vraag rijst hoe integraal veiligheidsbeleid er in de toekomst uit zou kunnen zien. De provincie Zuid-Holland is zoekende naar de onderlinge raakvlakken tussen de verschillende veiligheidsdomeinen en vraagt zich af of en hoe de verschillende domeinen elkaar in de toekomst kunnen versterken.  

KWINK groep is daarom gevraagd om samen met TNO en de TU Delft een toekomstagendaonderzoek uit te voeren rondom het thema veiligheid. We onderzoeken de huidige rol van veiligheid in het omgevingsbeleid van de provincie en zetten de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen binnen de verschillende veiligheidsdomeinen op een rij. Vervolgens onderzoeken we of en hoe een integrale benadering van veiligheidsbeleid eruit zou kunnen zien in de toekomst. 

Ervaring KWINK groep veiligheidsbeleid

KWINK groep heeft ruime ervaring met onderzoeken rondom veiligheidsbeleid. Zo heeft KWINK groep in 2022 het onderzoek naar perceptie en aanvaarding van veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de energietransitie in opdracht van het ministerie van EZK afgerond. Momenteel is KWINK groep bezig met een Quickscan loketten nationale veiligheid in opdracht van het ministerie van JenV. KWINK groep deed ook al eerder toekomstagendaonderzoek voor de provincie Zuid-Holland. 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten