KWINK groep 

Bill van Mil

Partner

Bill richtte KWINK groep op in 2007 met Maarten Noordink en Annelies Dijkzeul. Daarvoor werkte hij bijna acht jaar bij Berenschot. Hij is opgeleid als technisch-bestuurskundig ingenieur (TU Delft).

Bill is een ervaren projectleider, procesbegeleider en evaluator. Hij was projectleider van uiteenlopende evaluaties, bijvoorbeeld de evaluatie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), het programma Kunst van Lezen, de multibandfrequentieveiling (die de Rijksoverheid circa € 3,8 miljard opbracht) en de strategie en communicatie bij de introductie van een nieuw zorgstelsel.

Bill is actief is op uiteenlopende beleidsterreinen (van zorg tot telecom, van veiligheid tot bibliotheekinnovatie, van energie tot natuur) en treedt regelmatig op als strategisch adviseur voor (semi)publieke instellingen. Hij ondersteunde bijna alle ministeries, vele decentrale overheden, uitvoeringsorganisaties, toezichthouders, adviesorganen en de Europese Commissie.

Bill publiceert regelmatig over thema’s als toezicht & handhaving, risicoanalyse, aansturing, effectmeting, publieke belangen en innovatie.