KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Frederique Uyterlinde

fuyterlinde@kwinkgroep.nl
+31 6 82762859

Meer over Frederique

KWINK groep evalueert de Wsob

In 2015 trad een nieuwe bibliotheekwet in werking: de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). In opdracht van het ministerie van OCW voerde KWINK groep in 2017 een midterm review van de wet uit om vast te stellen wat eind 2016 de stand van zaken was in de sector. Nu, twee jaar later, mag KWINK groep zich opnieuw in het bibliothekenveld verdiepen om de evaluatie van de Wsob uit te voeren. KWINK groep voert de evaluatie uit in samenwerking met Rebel en Panteia.

Doeltreffendheid en effecten in de praktijk

In de Wsob is vastgelegd dat de wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding moet worden geëvalueerd. De evaluatie richt zich daarmee op de werking van de wet in de periode 2015 – 2018. KWINK groep zal de situatie in het Nederlandse openbare bibliotheekwerk eind 2018 beschouwen (afgezet tegen de situatie voor invoering van de wet) en conclusies trekken over de doeltreffendheid en effecten van de Wsob in de praktijk.

Drie hoofdvragen

Destijds waren er drie belangrijke aanleidingen voor de invoering van de Wsob: er was onvoldoende samenhang in het bibliotheekstelsel, de maatschappelijke functie van bibliotheekwerk was onvoldoende gedefinieerd, en de opbouw van de digitale openbare bibliotheek was nog niet geregeld. Deze aanleidingen vormen het uitgangspunt van de evaluatie. KWINK groep zal onderzoeken in welke mate de Wsob een antwoord vormt op de aanleidingen.

Ervaring

KWINK groep heeft veel kennis en expertise over het functioneren van de bibliotheeksector. Eerder voerde KWINK groep onder meer de midterm review van de Wsob uit, een verkennend onderzoek naar de provinciale wettelijke taken in het bibliotheekstelsel, een toekomstgerichte evaluatie van ZB | Planbureau en bibliotheek Middelburg en een evaluatie van Kunst van Lezen, waarin Boekstart en de Bibliotheek op School onderdeel van zijn.

 

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website