KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie van het productontwikkelingsproces

Wanneer je een financieel product zoals een verzekering of een lening aanschaft, wil je er vanuit kunnen gaan dat de financiële onderneming bij de ontwikkeling van het product jouw belang als klant centraal heeft gesteld. Dat is in het verleden niet altijd bij alle aanbieders het geval geweest. Dit had als gevolg dat er soms […]

24 december 2019

Wanneer je een financieel product zoals een verzekering of een lening aanschaft, wil je er vanuit kunnen gaan dat de financiële onderneming bij de ontwikkeling van het product jouw belang als klant centraal heeft gesteld. Dat is in het verleden niet altijd bij alle aanbieders het geval geweest. Dit had als gevolg dat er soms slechte financiële producten op de markt kwamen.

Regels productontwikkelingsproces

Om dit te voorkomen zijn per 1 januari 2013 wettelijke regels rond het productontwikkelingsproces ingevoerd. Het doel van deze regels is het voorkomen van massaschade voor de consument en de maatschappij door pertinent slechte financiële producten. Op grond van artikel 32 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) dienen financiële ondernemingen een proces in te richten dat ervoor moet zorgen dat zij bij het ontwikkelen van financiële producten op evenwichtige wijze rekening houden met de belangen van de cliënt en dat het product aantoonbaar het resultaat is van die belangenafweging. De AFM kan op basis van deze wettelijke bevoegdheid toezicht houden op het productontwikkelingsproces van financiële ondernemingen.

Evaluatie

Het Ministerie van Financiën wil inzicht krijgen in de doeltreffendheid en de effectiviteit van de wettelijke regeling aangaande het productontwikkelingsproces en heeft daarom KWINK groep gevraagd een onafhankelijke evaluatie uit te voeren. In deze evaluatie zullen wij, in samenwerking met Prof. Dr. Danny Busch van de Radboud Universiteit, onderzoeken of de wettelijke regeling van het productontwikkelingsproces doeltreffend en effectief is in het voorkomen van massaschade voor consumenten en de maatschappij. Ook onderzoeken we de effecten van de wettelijke regeling op het productaanbod. Zijn de aangeboden producten sinds invoering van deze wettelijke regeling daadwerkelijk beter aangepast aan de belangen van de klant? Daarnaast onderzoeken we of de wettelijke regeling van het productontwikkelingsproces heeft geleid tot veranderingen in de bedrijfsvoering van betrokken financiële ondernemingen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten