KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Roel in 't Veld

roelintveld@hotmail.com
+31 6 5025 4273

Meer over Roel

Mattijn Kroos

mkroos@kwinkgroep.nl
+31 6 3007 4932

Meer over Mattijn

Evaluatie Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Digitalisering, toerisme, duurzame ontwikkeling en het luchtvaartbeleid zijn onderwerpen vaak het nieuws halen omdat er veel verschillende actoren met uiteenlopende meningen bij betrokken zijn. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft als taak om onafhankelijk advies uit te brengen aan de regering en het parlement over onder andere deze onderwerpen.

Over de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De Rli wil bijdragen aan verdieping en verbreding van het politieke en maatschappelijke debat en aan de kwaliteit van besluitvorming. Dit doen zij door trends en ontwikkelingen te volgen en maatschappelijke vraagstukken te signaleren en agenderen. De Rli bestaat uit tien leden en drie junior-raadsleden.

De Rli heeft meerdere adviestaken. Zij adviseert over strategische beleidsvraagstukken, onder andere op het gebied van wonen, landbouw, milieu en ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Daarnaast adviseert de Rli over beleid en wetgeving gericht op het voorkomen van ongevallen en rampen met gevaarlijke stoffen. Naast deze adviestaken werkt de Rli ook aan andere producten, zoals verkenningen of voorstudies.

De evaluatie

KWINK groep evalueert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur voor de periode 2016 – 2020. In de evaluatie onderzoeken wij of de beoogde doelen van de Rli zijn behaald en gaan wij nader in op de maatschappelijke doorwerking van enkele adviezen. Op deze manier krijgen we inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de advisering van de raad.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website