KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Paul van Dijk

paul@paulchvandijk.nl
+31 6 1013 1144

Meer over Paul

Hoe functioneert de Inspectie Leefomgeving en Transport?

‘Buitenlandse truckers nemen nog te weinig rust, ruim 100 boetes uitgedeeld’, zo kopte NOS recent. Vrachtwagenchauffeurs zijn verplicht ten minste 45 uur per week buiten hun cabine door te brengen. Dit om werkomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs te verbeteren, ongezonde concurrentie tussen vrachtwagenbedrijven tegen te gaan en de veiligheid op de weg te bevorderen. In Nederland houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport (de ILT) toezicht op de naleving van deze regel. De ILT is een agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ILT ziet niet alleen toe op het wegtransport, maar ook op een groot aantal andere werkvelden op het gebied van transport en de leefomgeving. Zo houdt de ILT ook toezicht op bedrijven in de luchtvaart, taxi, afval en chemische sector. KWINK groep onderzoekt of de ILT tussen 2012 en 2017 effectief en efficiënt heeft gefunctioneerd.

Wat doet de Inspectie Leefomgeving en Transport?

De ILT is de toezichthouder van het ministerie van IenW en werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur milieu en wonen Dit doet zij door vergunningen te verlenen, toezicht te houden, en op te sporen wanneer de wet wordt overtreden. Alle Nederlanders hebben direct of indirect te maken met de ILT. De ILT controleert bijvoorbeeld of het drinkwater dat uit de kraan komt veilig is, of de luchtvaartmaatschappij waar je mee vliegt zich aan de regels houdt en of treinen aan de veiligheidsvoorschriften voldoen. Ruim 1100 medewerkers werken aan deze uiteenlopende inspectietaken. Het is onmogelijk om alle taakvelden van de ILT in de diepte te onderzoeken. We selecteren daarom zes casussen die we in detail bestuderen.

Beleidsdoorlichting en evaluatie

Periodiek wordt beleid doorgelicht. Doel van een beleidsdoorlichting is om in samenhang te onderzoeken of het gevoerde beleid effectief en efficiënt is. Hiervoor zijn standaardvragen geformuleerd. Dit onderzoek betreft de beleidsdoorlichting van artikel 24 van de begroting van het ministerie van IenW. Dit artikel bestaat volledig uit de bijdragen van het ministerie aan de ILT voor toezicht en handhaving. De beleidsdoorlichting richt zich daarmee voornamelijk op het beoordelen van de effectiviteit en efficiëntie van de ILT.

Ervaring met toezicht en evaluatie

KWINK groep heeft veel ervaring met toezicht en het evalueren van toezichthouders. Zo evalueerden we eerder de Autoriteit Consument en Markt (ACM), beoordeelden we het toezicht op grond van de Metrologiewet en evalueerden we de toezichthouders op de kwaliteit en gezondheid van plantaardige producten.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website