KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Een mediawijze jeugd?

De afgelopen jaren maken berichten over online radicalisering, online pesten, filterbubbels en nepnieuws regelmatig onderdeel uit van het dagelijks nieuws. De overkoepelende boodschap luidt dat men wijs en bewust om moet gaan met (sociale) media en met het effect dat een bericht kan hebben op de onvoldoende geïnformeerde burger. Zelfs nieuwsorganisaties blijken soms onbedoeld nepnieuws te […]

28 maart 2018

De afgelopen jaren maken berichten over online radicalisering, online pesten, filterbubbels en nepnieuws regelmatig onderdeel uit van het dagelijks nieuws. De overkoepelende boodschap luidt dat men wijs en bewust om moet gaan met (sociale) media en met het effect dat een bericht kan hebben op de onvoldoende geïnformeerde burger. Zelfs nieuwsorganisaties blijken soms onbedoeld nepnieuws te produceren. Zo corrigeerde de NOS zichzelf recentelijk toen bleek dat ze een actrice hadden aangezien voor een Amerikaanse presentatrice op de bevroren Amsterdamse grachten. Om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren met deze en andere hedendaagse mediaverschijnselen om leren gaan, is het meerjarige programma mediawijsheid opgezet. KWINK groep evalueert het Expertisecentrum Mediawijzer.net voor de periode 2015-2018.

Vanaf 2008 is de netwerkorganisatie Mediawijzer.net ontstaan op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Inmiddels zijn zo’n 1.200 scholen, bedrijven, instellingen en andere organisaties die zich bezighouden met mediawijsheid aangesloten. Mediawijzer.net en haar netwerkpartners houden zich bezig met de vraag hoe ze ervoor kunnen zorgen dat kinderen en jongeren zich optimaal en veilig kunnen bewegen in een snel veranderend medialandschap. Mediawijzer.net heeft tot doel kinderen en jongeren (0-18 jaar) in staat te stellen mediawijs te leven.

Evaluatie

KWINK groep zal de komende maanden de aanpak van het Expertisecentrum Mediawijzer.net in de periode tussen 2015 en 2018 evalueren. We spreken en bevragen netwerkpartners, beleidsmakers, professionals op het gebied van mediawijsheid en natuurlijk medewerkers van Mediawijzer.net zelf om te achterhalen of Mediawijzer.net als spin in haar web de netwerkpartners effectief heeft weten te bereiken.

Ervaring

Mediawijsheid is een veelvoorkomend thema in onderzoeken die KWINK groep uitvoert. Recent rondden we bijvoorbeeld de mid-term review van de Bibliotheekwet af. Ook bij het opstellen van de innovatie-agenda voor het bibliotheekstelsel kwam mediawijsheid terug, samen met thema’s als digitale geletterdheid en digitale basisvaardigheden. We hebben ruime ervaring met het evalueren van netwerkaanpakken en netwerkorganisaties. Zo evalueerden we in 2016 de aanpak van het Energieakkoord en in 2015 het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten