KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep start evaluatie KNMI

Nederland is een dichtbevolkt land met veel water, dijken en infrastructuur. We zijn daarom kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden en klimaatverandering. Het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving voor risico’s op het gebied van weer, klimaat, seismologie en andere geofysische verschijnselen in kaart te brengen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat financiert het KNMI om deze […]

7 februari 2019

Nederland is een dichtbevolkt land met veel water, dijken en infrastructuur. We zijn daarom kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden en klimaatverandering. Het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving voor risico’s op het gebied van weer, klimaat, seismologie en andere geofysische verschijnselen in kaart te brengen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat financiert het KNMI om deze taken uit te voeren. De Tweede Kamer heeft gevraagd periodiek te onderzoeken of dit geld effectief en efficiënt wordt besteed. KWINK groep gaat onderzoeken of de bijdrage aan het KNMI tussen 2014 en 2018 effectief en efficiënt is besteed.

Het KNMI: meer dan alleen het weerbericht

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, zoals het KNMI voluit heet, is bij Nederlanders vooral bekend van het weerbericht. Het KNMI doet echter meer. Op grond van de Wet taken meteorologie en seismologie voert het KNMI zes basistaken uit. Deze betreffen bijvoorbeeld het verstrekken van weerberichten, het doen van wetenschappelijk onderzoek en internationale samenwerking. Ook voert het KNMI metingen uit om aardbevingen vast te kunnen stellen en vertegenwoordigt de organisatie Nederland in internationale projecten op het gebied van aardobservatie.

Aanpak beleidsdoorlichting

De periodieke onderzoeken naar de effectiviteit en efficiëntie van beleid worden beleidsdoorlichtingen genoemd. Hiervoor heeft het ministerie van Financiën standaardvragen opgesteld. KWINK groep is gevraagd de beleidsdoorlichting uit te voeren van het budget dat wordt verstrekt aan het KNMI. Het betreft artikel 23 van hoofdstuk XII van de Rijksbegroting. Bij het uitvoeren van de beleidsdoorlichting bestudeert KWINK groep bestaande onderzoeken en documenten over het functioneren van de organisatie. De resultaten worden getoetst bij verschillende betrokkenen, bijvoorbeeld de directie van het KNMI, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Financiën.

Ervaring met beleidsdoorlichtingen en evaluaties

KWINK groep heeft veel ervaring met het uitvoeren van beleidsdoorlichtingen. Zo voerde KWINK groep eerder de beleidsdoorlichting van artikel 24: toezicht en handhaving van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit. Dit begrotingsartikel had betrekking op de bijdrage van het ministerie aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ook voerde KWINK groep de beleidsdoorlichting van het klimaatbeleid uit. Daarnaast heeft KWINK groep veel ervaring met het evalueren van organisaties met een publieke taak. Zo evalueerde KWINK groep de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de plantaardige keuringsdiensten en het College voor de Rechten van de Mens.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten