KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

Vormgeven van samenwerking

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het NICAM (de organisatie achter Kijkwijzer) en het Commissariaat voor de Media werken samen om minderjarigen te beschermen tegen schadelijke media-invloeden zoals bij gewelddadige of enge films en series KWINK groep ondersteunde bij het vormgeven van de samenwerking door het begeleiden van sessies en het opstellen van de afspraken.

16 april 2021

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het NICAM (de organisatie achter Kijkwijzer) en het Commissariaat voor de Media werken samen om minderjarigen te beschermen tegen schadelijke media-invloeden zoals bij gewelddadige of enge films en series. De partijen hebben daarin alle drie hun eigen rol en verantwoordelijkheid.  De afgelopen maanden hebben de drie partijen gewerkt aan het verhelderen van de (onderlinge) rollen en taakverdeling. KWINK groep ondersteunde bij het vormgeven van de samenwerking door het begeleiden van sessies en het opstellen van de afspraken.

Achtergrond

Begin 2020 voerde KWINK groep de evaluatie van het NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media) uit. Een van onze aanbevelingen was om de tripartiete samenwerking tussen OCW, het NICAM en het Commissariaat voor de Media te verbeteren door rollen te verduidelijken en een heldere overlegstructuur op te zetten. Deze aanbeveling werd door de drie organisaties overgenomen. KWINK groep werd gevraagd te ondersteunen bij de uitwerking in een afsprakenset en een convenant. Door middel van verschillende sessies met medewerkers en bestuurders van de drie organisaties en met de bestaande afspraken in de hand, zijn we tot twee gedragen documenten gekomen.

Afsprakenset en convenant

De afsprakenset tussen ministerie van OCW, NICAM en het Commissariaat voor de Media geeft inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van partijen. Ook staan afspraken opgenomen over de samenwerking, overlegstructuur en de informatie-uitwisseling.

Naar aanleiding van onze evaluatie uit 2020 gaven het NICAM en het Commissariaat voor de Media aan behoefte te hebben aan een actualisering van het convenant uit 2009 om zo de onderlinge rollen en verwachtingen rondom het metatoezicht te verduidelijken en expliciteren. Het convenant bevat dan ook een beschrijving van het metatoezicht en factoren waarover het NICAM rapporteert aan het Commissariaat voor de Media.

Wil je meer weten over het convenant? Of wil je eens brainstormen over het vormgeven van samenwerking? Neem dan contact met ons op!

Ervaring

KWINK groep ondersteunde eerder bij het opstellen van samenwerkingsafspraken. Een voorbeeld is het Bibliotheekconvenant 2020 – 2023. Daarnaast voeren we veel evaluaties uit op het gebied van media en cultuur, waaronder de evaluatie van het Nederlands Instituut Beeld & Geluid en de evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten