KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

Bibliotheekconvenant 2020-2023 van kracht

De afgelopen maanden ondersteunden we het bibliotheekveld bij het opstellen van een Bibliotheekconvenant. Begin oktober is het convenant bekrachtigd door vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies en gemeenten, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN). KWINK groep zal de komende maanden het bibliotheekveld blijven ondersteunen bij het opstellen van een agenda, die de afspraken uit dit convenant concreet gaat maken: de Netwerkagenda 2021 -2023.

27 oktober 2020

De afgelopen maanden ondersteunden we het bibliotheekveld bij het opstellen van een Bibliotheekconvenant. Begin oktober is het convenant bekrachtigd door vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies en gemeenten, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN).

Het convenant volgt de aanbevelingen op uit de evaluatie van de Wsob en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur van februari 2020. Alle betrokken partijen erkennen het belang van de maatschappelijke rol van bibliotheken en geven de focus aan voor de komende drie jaar. De focus zal liggen op het voorkomen van laaggeletterdheid en het vergroten van het leesplezier, het bevorderen van digitale inclusie en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. Dit doen ze samen met andere netwerkpartners, die zich ook met deze uitdagingen bezighouden. De betrokken partijen benadrukken met het bibliotheekconvenant het belang van een volwaardige lokale bibliotheekvoorziening. Dit is een voorwaarde om een bijdrage te kunnen leveren aan de drie grote maatschappelijke opgaven waar ze zich de komende jaren op gaan focussen: het bestrijden van laaggeletterdheid, het bevorderen van digitale inclusie en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

Wil je liever visueel een korte uitleg krijgen van het convenant? Bekijk dan het filmpje!

KWINK groep zal de komende maanden het bibliotheekveld blijven ondersteunen bij het opstellen van een agenda, die de afspraken uit dit convenant concreet gaat maken: de Netwerkagenda 2021 -2023. Wil je meer weten over de ondersteuning die we kunnen bieden rondom het maken van afspraken tussen partijen? Neem dan gerust contact op!

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten