KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

KWINK groep start met beleidsdoorlichting geluid

Afgelopen week is een team KWINKers aan de slag gegaan met een nieuw project: namelijk de beleidsdoorlichting Geluid. Geluid kan op een hele directe manier invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Het algemene doel van het beleid is dan ook om geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

29 maart 2022

Afgelopen week is een team KWINKers aan de slag gegaan met een nieuw project: namelijk de beleidsdoorlichting Geluid. Geluid kan op een hele directe manier invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Het algemene doel van het beleid is dan ook om geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Beleidsdoorlichting Geluid

Elke vier tot zeven jaar worden begrotingsartikelen van de verschillende ministeries geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. In een beleidsdoorlichting wordt onderzocht in hoeverre het beleid de beoogde doelen heeft bereikt (doeltreffendheid) en in hoeverre het beleid kostenefficiënt was (doelmatigheid). Door middel van de beleidsdoorlichting wordt verantwoording afgelegd aan de Tweede Kamer.

Komende maanden onderzoeken wij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hoe doeltreffend en doelmatig het beleid rondom geluid is geweest. Zo geven wij het ministerie handvatten voor de toekomst.

KWINK groep heeft veel ervaring met het uitvoeren van beleidsdoorlichtingen. Benieuwd geworden? Lees hier onze lessen uit vijf beleidsdoorlichtingen.

Beleidsevaluaties KWINK groep 

KWINK groep is expert op het gebied van evaluatieonderzoek en beleidsonderzoek in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen. Met onze bewezen onderzoeks- en evaluatiemethodieken komen we steeds in nieuwe werelden terecht. Van grote toezichthouders en uitvoeringsorganisaties tot instrumenten voor burgerparticipatie en cultuursubsidies. Evalueren gaat niet alleen over verantwoorden, maar biedt ook de mogelijkheid om te leren voor de toekomst. Wat kunnen we leren van de afgelopen periode? Hoe kunnen we onze impact vergroten? Hoe kunnen de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid worden verhoogd? Beleidsonderzoek, zoals inventarisaties, toekomstverkenningen, monitors en impactanalyses, geeft inzicht in verwachte resultaten, op basis waarvan beleid al bij het ontwerp of gedurende de looptijd kan worden aangescherpt.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten