KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep en the Missing LINK inventariseren erfgoedkansen bij woningbouwlocaties

KWINK groep en The Missing Link gaan in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op zeventien grootschalige woningbouwlocaties inventariseren welke kansen en behoeften er liggen om erfgoed en erfgoedwaarden bij het planproces van deze locaties te betrekken. Het is de eerste keer dat KWINK groep samenwerkt met The Missing Link, een advies- en onderzoeksbureau gespecialiseerd in archeologie, erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling.

19 september 2022

De inventarisatie

De inventarisatie dient ter ondersteuning van het nieuwe programma Werkvoorbereiding erfgoed en woningbouw (WEW), zoals aangekondigd in de brief Hoofdlijnen cultuur 2022. Met dit programma streeft OCW ernaar om bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties, erfgoedwaarden een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van het ontwerp- en afwegingproces, zodat woningbouwlocaties herkenbaar en aantrekkelijk worden.

Het resultaat van de inventarisatie zal een prioriteitstelling zijn van de zeventien locaties waar de meeste kansen liggen om erfgoedwaarden te betrekken bij de woningbouw. Deze prioriteitstelling zal worden gebruik door OCW om vervolgonderzoek uit te voeren.

Aanpak

Voor deze opdracht zal KWINK groep zich richten op een analyse van het proces, het netwerk en de geldende ontwikkelambities voor iedere woningbouwlocatie. The Missing LINK zal zich richten op de analyse van bestaand erfgoed en erfgoedkansen op de locaties. Door deze analyses over elkaar heen te leggen, zullen we komen tot een prioriteitstelling welke locaties de meeste potentie hebben om erfgoedwaarden in het planproces en de ontwikkeling van de locatie te betrekken.

De resultaten van deze inventarisatie zullen door middel van gebiedspaspoorten en een krachtenkaart inzichtelijk maken op welke locaties verder onderzoek naar erfgoed op dit moment het meeste bij kan dragen aan herkenbare en aantrekkelijke woningbouw. Eerder dit jaar voerde KWINK groep ook al een onderzoek uit naar het inbrengen van onder andere erfgoedwaarden in verstedelijking. Dat rapport is hier te lezen. De inzichten uit dit onderzoek nemen we mee in deze inventarisatie.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten