KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Stichting Cultuur Eindhoven

Stichting Cultuur Eindhoven is in 2015 opgericht en verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid in de stad. In opdracht, maar onafhankelijk van de gemeente verstrekt Stichting Cultuur Eindhoven subsidies aan culturele instellingen, programma’s en projecten. Naast de rol als cultuurfonds vervult de stichting ook een rol als culturele expert en verbinder in Eindhoven. Daarmee […]

25 maart 2019

Stichting Cultuur Eindhoven is in 2015 opgericht en verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid in de stad. In opdracht, maar onafhankelijk van de gemeente verstrekt Stichting Cultuur Eindhoven subsidies aan culturele instellingen, programma’s en projecten. Naast de rol als cultuurfonds vervult de stichting ook een rol als culturele expert en verbinder in Eindhoven. Daarmee heeft de stichting een unieke positie: nergens anders in Nederland is de uitvoering van het cultuurbeleid op deze manier op afstand van de gemeente geplaatst. In opdracht van de Gemeente Eindhoven zal KWINK groep de komende maanden een evaluatie van Stichting Cultuur Eindhoven uitvoeren.

Over het onderzoek: Stichting Cultuur Eindhoven evalueren

Om een volledig beeld te schetsen van het functioneren van de stichting, zal KWINK groep de doelen, resultaten, bedrijfsvoering en governance van de stichting onderzoeken. Informatie verkrijgen we uit een documentenstudie, een enquête onder subsidieaanvragers en gesprekken met verschillende betrokkenen binnen de gemeente, de stichting zelf en subsidieaanvragers. Dit resulteert in een onderzoeksrapport waarin we zowel de feitelijke informatie als percepties over de stichting in kaart brengen en aanbevelingen doen voor de toekomstige uitvoering van het cultuurbeleid in de stad. Het rapport zal eind juni opgeleverd worden en de uitkomsten zullen meegenomen worden bij het opstellen van de Cultuurbrief 2021-2024.

Ervaring

KWINK groep heeft ruime ervaring met onderzoek in de cultuursector. Zo evalueerden we bijvoorbeeld het Rotterdams Cultuurplan 2017-2020. Daarnaast voerden we onderzoek uit naar samenwerking en impact voor The Art of Impact en evalueerden we de productie- en compositiesubsidies in opdracht van Fonds Podiumkunsten.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten