KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep evalueert internationaliseringsregeling

De internationaliseringsregeling van het Fonds Podiumkunsten is bedoeld om de export, uitwisseling en import van de podiumkunsten te bevorderen. KWINK groep voert in samenwerking met het Europees onderzoeksbureau KEA de evaluatie van de internationaliseringsregeling uit. Over de internationaliseringsregeling De internationaliseringsregeling van het Fonds Podiumkunsten is sinds 2009 operationeel. De regeling bestaat uit een snelloket en […]

29 juni 2016

De internationaliseringsregeling van het Fonds Podiumkunsten is bedoeld om de export, uitwisseling en import van de podiumkunsten te bevorderen. KWINK groep voert in samenwerking met het Europees onderzoeksbureau KEA de evaluatie van de internationaliseringsregeling uit.

Over de internationaliseringsregeling

De internationaliseringsregeling van het Fonds Podiumkunsten is sinds 2009 operationeel. De regeling bestaat uit een snelloket en drie deelregelingen:

  1. Nederlandse groepen of performers kunnen via een versnelde procedure (het snelloket) subsidie ontvangen om in het buitenland hun presentatie bij te wonen of uit te voeren.
  2. Nederlandse podia of festivals kunnen subsidie aanvragen voor het programmeren van bijzondere buitenlandse voorstellingen en concerten in Nederland.
  3. Producerende instellingen, festivals en podia kunnen subsidie ontvangen voor projecten die bijdragen aan de internationalisering van de podiumkunsten in Nederland door het bewerkstelligen van kennisopbouw, -overdracht of -uitwisseling.
  4. Buitenlandse podia en festivals kunnen subsidie aanvragen voor het programmeren van voorstellingen en concerten van Nederlandse gezelschappen, ensembles en performers.

Doel van de evaluatie

Om beter zicht te krijgen op de effecten en de context waarin de internationaliseringsregeling tot stand komt, zullen KWINK groep en KEA in de evaluatie 1) nagaan in welke mate de beoogde doelen van de regeling bereikt worden en 2) advies uitbrengen over eventuele zinvolle veranderingen in de regeling, de doelstelling daarvan en de verbetering die daardoor te verwachten is.

Werkwijze

KWINK groep zal een enquête uitzetten onder alle aanvragers van de regeling tussen 2013 en 2016. Daarnaast zal KWINK groep verdiepende gesprekken voeren met ongeveer veertig geselecteerde gesprekspartners.

Ervaring cultuursector

KWINK groep evalueert veelvuldig programma’s, wetgeving en organisaties en heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd in de culturele sector. Voorbeelden hiervan zijn de evaluatie productie- en compositiesubsidies en de evaluatie van de programmeringsregeling. KWINK groep werkt daarnaast aan de kwalitatieve beschrijvingen van sectoren binnen de Nederlandse cultuursector, in opdracht van het ministerie van OCW.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten