KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep evalueert de vier plantaardige keuringsdiensten

Nederlandse land- en tuinbouwproducten worden over de hele wereld geëxporteerd. Het is daarbij van groot belang dat de kwaliteit van de producten kan worden gegarandeerd. Zaden moeten bijvoorbeeld krachtig genoeg zijn om uit te groeien tot planten en pootaardappelen moeten een goede oogst opleveren. Er zijn in Nederland vier plantaardige keuringsdiensten die de naleving van […]

18 januari 2017

Nederlandse land- en tuinbouwproducten worden over de hele wereld geëxporteerd. Het is daarbij van groot belang dat de kwaliteit van de producten kan worden gegarandeerd. Zaden moeten bijvoorbeeld krachtig genoeg zijn om uit te groeien tot planten en pootaardappelen moeten een goede oogst opleveren. Er zijn in Nederland vier plantaardige keuringsdiensten die de naleving van kwaliteitseisen door de sector controleren. Het ministerie van Economische Zaken heeft KWINK groep gevraagd om deze vier keuringsdiensten te evalueren. 

De plantaardige keuringsdiensten

De vier plantaardige keuringsdiensten zijn de bloembollen keuringsdienst (BKD), het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB), de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) en de Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw). Als keuringsdienst voor de naleving van kwaliteitseisen zijn BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw aangewezen als zelfstandig bestuursorgaan (zbo). In de wet staat dat zelfstandige bestuursorganen eens in de vijf jaar dienen te worden geëvalueerd. De evaluatie die we uitvoeren vloeit voort uit deze verplichting.

Over het onderzoek

Het ministerie van Economische Zaken vraagt KWINK groep om te beoordelen of het functioneren van de keuringsdiensten doeltreffend en doelmatig is geweest in de periode 2010 – 2016: Doen de keuringsdiensten de goede dingen en wordt dat op de juiste manier gedaan, waarbij de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten?

In de evaluatieonderzoeken kijken we naar feiten over het functioneren van de keuringsdiensten. Ook vragen we aan de keuringsdiensten en aan betrokkenen in de sector naar hun mening over het functioneren van de keuringsdiensten. Tot slot stellen we voor elke keuringsdienst een evaluatierapport op met daarin onze bevindingen. Deze zullen in de loop van april gereed zijn.

Ervaring met evaluatieonderzoek

KWINK groep heeft veel ervaring met evaluaties van organisaties en zelfstandige bestuursorganen. Zo heeft KWINK groep recent de ACM, de Raad voor Accreditatie en de Waarderingskamer geëvalueerd.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten