KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

ACM functioneert over het algemeen doeltreffend

Op 1 april 2013 is de is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) opgericht. De ACM is ontstaan uit een fusie van de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit), de OPTA (de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) en de Consumentenautoriteit. Evaluatie ACM KWINK groep heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de evaluatie van de ACM uitgevoerd. […]

21 december 2015

Op 1 april 2013 is de is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) opgericht. De ACM is ontstaan uit een fusie van de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit), de OPTA (de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) en de Consumentenautoriteit.

Evaluatie ACM

KWINK groep heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de evaluatie van de ACM uitgevoerd. Hierbij is gebruikt gemaakt van de criteria die voortvloeien uit de Kaderstellende Visie op Toezicht, namelijk: slagvaardigheid, selectiviteit, samenwerking, professionaliteit, onafhankelijkheid en transparantie. Het functioneren is onderzocht door middel van enquêtes onder en interviews met externe stakeholders, data-analyse, een internationale vergelijking en gesprekken met vertegenwoordigers van de ACM.

Belangrijkste conclusies over ACM

We concluderen dat de ACM over het algemeen doeltreffend is. Het heeft een bijdrage geleverd aan goed functionerende markten en aan het beschermen van de consument. Tegelijkertijd stellen we in de evaluatie dat op onderdelen nog verbetering kan plaatsvinden en de doeltreffendheid nog verder kan toenemen. We concluderen dat de doelmatigheid goed is.

Kamerbrief

In de Kamerbrief van 18 december 2015 onderschrijft de minister van EZ de conclusies uit ons onderzoek. De minister geeft aan er vertrouwen in te hebben dat ze de aanbevelingen voortvarend ter hand zal nemen.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft veel ervaring en expertise op het gebied van toezicht, handhaving en consumentenbescherming. KWINK groep heeft het functioneren van diverse toezichthouders geëvalueerd. Naast de evaluatie van de ACM, onderzochten we ook het functioneren van toezichthouders als Verispect, Staatstoezicht op de Mijnen, IGZ, Agentschap Telecom en (diverse onderdelen van) inspecties. Ook vergeleken we stelsels van extern toezicht in zeven sectoren (onderwijs, zorg, woningcorporaties, spoor, voedselveiligheid, politie en kinderopvang) en hielpen we toezichthouders met strategiebepaling en (re)organisatie.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten