KWINK groep 

Rogier van Schelven

rvanschelven@kwinkgroep.nl
+ 31 6 2349 3090

Meer over Rogier

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Beleidsdoorlichting Klimaat

Elke vier tot zeven jaar worden begrotingsartikelen van de verschillende ministeries geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. In een beleidsdoorlichting wordt onderzocht in hoeverre het beleid de beoogde doelen heeft bereikt (doeltreffendheid) en in hoeverre het beleid kostenefficiënt was (doelmatigheid). Door middel van de beleidsdoorlichting wordt verantwoording afgelegd aan de Tweede Kamer. KWINK groep voert, in samenwerking met CE Delft, de beleidsdoorlichting uit van Artikel 19 van de Rijksbegroting.

Artikel 19: Klimaat

Door de uitstoot van broeikasgassen stijgt de temperatuur op aarde, waardoor het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Nederland heeft internationale afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 en overige broeikasgassen te verlagen en zo de klimaatverandering te beperken. Deze opgave is complex, maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan beslaan verschillende beleidsterreinen en vragen om samenwerking met en tussen bedrijven, branches, overheden en kennisorganisaties. De regie op het klimaatbeleid wordt gevoerd vanuit de uitgaven onder Artikel 19: Klimaat. De doelstelling van dit artikel is: het tegengaan van klimaatverandering door menselijk handelen. Binnen het artikel vinden activiteiten plaats die gericht zijn op regisseren en stimuleren van het Nederlandse klimaatbeleid, maar ook op het versterken van het mondiale en Europese klimaatbeleid (bijvoorbeeld door mee te onderhandelen over mondiale Klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het akkoord van Parijs.

Over de beleidsdoorlichting

In de beleidsdoorlichting onderzoeken wij het klimaatbeleid onder Artikel 19 in de periode 2012 tot en met 2016. Door middel van een beleidsreconstructie brengen we in kaart wat de doelstellingen van het beleid waren, welke instrumenten zijn ingezet om deze doelen te behalen en in hoeverre dit beleid doeltreffend en doelmatig is geweest om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast onderzoeken we succesfactoren van het beleid en op welke onderdelen mogelijkheden bestaan voor verbeteringen.

Ervaring uitvoeren beleidsevaluaties en beleidsdoorlichtingen

KWINK groep heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van beleidsevaluaties en beleidsdoorlichtingen. Zo hebben wij op het gebied van klimaatverandering en duurzame energie bijvoorbeeld het Energieakkoord, het elektrisch rijden beleid en het Frequentiebeleid geëvalueerd. Ook evalueerden we recent de Human Capital Agenda en de postcoderoosregeling. Daarnaast hebben wij de beleidsdoorlichting van elektronische communicatie en post uitgevoerd.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website