KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Terugblik en vooruitblik op het elektrisch rijden beleid

Om elektrisch rijden te stimuleren en te faciliteren heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) samen met verschillende privaat-publieke partners het Plan van Aanpak: Elektrisch rijden in de versnelling uitgevoerd (2011-2015). KWINK groep heeft dit plan van aanpak geëvalueerd en aanbevelingen voor de toekomst gedaan. Het eindrapport is met een begeleidende brief naar de Tweede […]

17 maart 2016

Om elektrisch rijden te stimuleren en te faciliteren heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) samen met verschillende privaat-publieke partners het Plan van Aanpak: Elektrisch rijden in de versnelling uitgevoerd (2011-2015). KWINK groep heeft dit plan van aanpak geëvalueerd en aanbevelingen voor de toekomst gedaan. Het eindrapport is met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin geeft de minister aan de aanbevelingen uit het rapport te willen vertalen naar de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020. 

Terugblik: adaptieve beleidsaanpak succesvol

Het beleid met betrekking tot elektrisch rijden is adaptief geweest ten aanzien van marktontwikkelingen. Zo is ingespeeld op (onverwachte) veranderingen in de markt, door kansrijke initiatieven te signaleren en waar nodig te coördineren, faciliteren of een zetje in de goede richting te geven (bijvoorbeeld bij de totstandkoming van interoperabiliteit in de laadinfrastructuur). Uit de evaluatie blijkt dat er veel bereikt is op de doelstellingen van het Plan van Aanpak:

  • Eind 2015 reden er ruim 90.000 EV’s in Nederland. Hiermee is Nederland wereldwijd één van de koplopers op het gebied van de uitrol van elektrisch vervoer. Vooral de fiscale stimulering (voornamelijk gericht op de zakelijke markt) heeft grote invloed gehad op de uitrol van elektrisch auto’s (EV’s) in Nederland.
  • De werkgelegenheid is toegenomen van 600 voltijdbanen in 2010 naar 3.200 voltijdbanen in 2014.
  • Ook zijn in Nederland verschillende innovaties op het gebied van elektrisch vervoer gerealiseerd zoals: interoperabiliteit, snelladen, Vehicle2grid / slim laden en de zonneauto (Stella Lux).

Op een aantal onderdelen was de verwachting dat er meer versnelling zou plaatsvinden: het elektrisch gebruik van plug-ins (PHEV’s) kan nog een stuk beter, de groei van het aantal laadpunten loopt niet gelijk met de groei van het aantal EV’s, de business case voor publiek toegankelijke laadinfrastructuur is nog niet sluitend en binnen de topsectoren-aanpakvindt elektrisch vervoer nog onvoldoende aansluiting.

Vooruitblik: aanbevelingen voor de toekomst

De beleidsinstrumenten die in een vorige fase hebben gewerkt, zijn niet per definitie de instrumenten die geschikt zijn voor de nabije toekomst. Voor de komende periode bevelen we aan om het elektrisch rijden beleid te richten op: het wegnemen van belemmeringen voor elektrisch rijden in wet- en regelgeving, het bevorderen van de opschaling van de resultaten van de afgelopen jaren, gedragsbeïnvloeding, het creëren van ruimte voor koplopers, het inzetten op de tweedehandsmarkt, het verzilveren van internationaal verdienpotentieel, inzet op marktsegmenten die kansrijk zijn bij het ondersteunen van meerdere beleidsdoelstellingen zoals zero-emissie busvervoer en smart-mobility en op het verder versterken van innovatie op EV-gebied.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten