KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie elektronische communicatie afgerond

In samenwerking met de TU Delft voerde KWINK groep de beleidsdoorlichting elektronische communicatie uit, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Lees nu het volledige eindrapport. Elektronische communicatienetwerken en -diensten leveren een belangrijke bijdrage in het streven van het Ministerie van EZ om in een open wereldeconomie de condities voor een welvarend, duurzaam en […]

16 augustus 2011

In samenwerking met de TU Delft voerde KWINK groep de beleidsdoorlichting elektronische communicatie uit, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Lees nu het volledige eindrapport.

Elektronische communicatienetwerken en -diensten leveren een belangrijke bijdrage in het streven van het Ministerie van EZ om in een open wereldeconomie de condities voor een welvarend, duurzaam en ondernemend Nederland te realiseren. Het beleid van EZ heeft tot doel de positieve effecten van elektronische communicatienetwerken en -diensten te bevorderen en de risico’s die aan het gebruik ervan kleven te beperken. Bovendien heeft het beleid tot doel innovatieve voorzieningen te ontwikkelen en de benutting van voorzieningen te faciliteren.

Elk departement dient zijn beleidsdoelstellingen periodiek te evalueren door middel van een beleidsdoorlichting. KWINK groep heeft de ‘beleidsdoorlichting elektronische communicatie en post’ uitgevoerd. Het eindrapport geeft inzicht in de mate waarin het gevoerde beleid van EZ de afgelopen jaren doeltreffend, doelmatig en legitiem was. Daarnaast is er in het rapport beschreven waar ruimte zit voor potentiële verbetering voor toekomstig beleid.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten