KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Rapport evaluatie Nota Frequentiebeleid

De evaluatie van de Nota Frequentiebeleid 2005 is openbaar. KWINK groep evalueerde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) het gevoerde beleid in de afgelopen 10 jaar. Het onderzoek is tevens een stap naar een nieuwe visie: de Nota Frequentiebeleid 2016. Frequentiebeleid De overheid heeft op het terrein van frequentiebeleid een ordenende, verdelende en […]

16 oktober 2015

De evaluatie van de Nota Frequentiebeleid 2005 is openbaar. KWINK groep evalueerde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) het gevoerde beleid in de afgelopen 10 jaar. Het onderzoek is tevens een stap naar een nieuwe visie: de Nota Frequentiebeleid 2016.

Frequentiebeleid

De overheid heeft op het terrein van frequentiebeleid een ordenende, verdelende en toezichthoudende rol. Het ministerie van EZ is verantwoordelijk voor het beleid en het Agentschap Telecom voor de vergunningverlening en het toezicht. De Nota Frequentiebeleid 2005 vormt het kader waarbinnen zij hun werkzaamheden vormgeven. Het bevat de doelstellingen en uitgangspunten voor de bestemming en verdeling van frequentieruimte.

Conclusies

KWINK groep concludeert dat de ingezette instrumenten en uitgangspunten uit de Nota Frequentiebeleid 2005 een bijdrage leveren aan de centrale beleidsdoelstelling, namelijk een efficiënt en effectief frequentiegebruik. Deze doelstelling blijft ook voor de toekomst relevant.

Voor de toekomst zien wij vier belangrijke uitdagingen. Ten eerste het stimuleren van de mogelijkheden om (delen van het) spectrum te kunnen verhandelen. Ten tweede het vergroten van de voorspelbaarheid van het beleid rondom verdeelmomenten (veilen of verlengen). Ten derde het inbouwen van sterkere prikkels voor efficiënt gebruik van frequentieruimte voor publiek taken. Ten vierde het adresseren van de vraag hoe publieke waarden als bereikbaarheid en betrouwbaarheid kunnen worden geborgd bij (commerciële) toepassingen en diensten die door de samenleving in toenemende mate als kritisch worden beschouwd (zoals mobiel breedband en Wi-Fi).

Rapport

Het rapport is door de minister van EZ verstuurd naar de Tweede Kamer. In de kamerbrief geeft de Minister aan zich te kunnen vinden in de conclusies van KWINK groep. Het ministerie van EZ gaat met belanghebbenden, zoals bedrijven en andere departementen, in gesprek over de toekomst van het frequentiebeleid. De nieuwe visie op het frequentiebeleid zal medio 2016 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

KWINK groep voerde dit onderzoek uit in samenwerking met Oxperts Consultancy.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten