KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Thema

Nieuwe democratie

Democratie speelt een rol in elk maatschappelijk vraagstuk en elk onderzoek dat daaruit volgt.

Start onderzoek

De klassieke overheid die alles van bovenaf oplegt en zelf uitvoert, bestaat al lang niet meer. Overheden opereren in netwerken met andere overheden en smeden allianties met bedrijven. Burgers participeren bovendien op steeds meer onderwerpen en nemen zelf het initiatief, al dan niet gefaciliteerd door de overheid. Het potentieel van samenwerking wordt echter lang niet altijd volledig benut. KWINK groep adviseert over bestuurlijke samenwerking en begeleidt overheden bij het vormgeven van effectieve burgerparticipatie. Daarnaast hebben we in de opdrachten die we doen oog voor de democratische legitimiteit van het onderzoek of advies. Elk vraagstuk waar de overheid zich mee bezighoudt, heeft immers impact op het demos zelf.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten

IN GOED GEZELSCHAP

Opdrachtgevers

Wij werken voor de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en tal van maatschappelijke organisaties. Hier een selectie van onze opdrachtgevers binnen het thema nieuwe democratie.