KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Ervaringen van gemeenten met burgerparticipatie

Wat kan de gemeente Den Haag leren van ervaringen van andere gemeenten met burgerparticipatie? Dit was de vraag waar KWINK groep in 2016 in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek naar heeft gedaan. Hoofdlijnenbrief Burgerparticipatie 2017-2020 Eén van de uitgangspunten uit de Hoofdlijnenbrief Burgerparticipatie 2016-2020 van de gemeente Den Haag was ‘leren van ervaringen […]

20 december 2016

Wat kan de gemeente Den Haag leren van ervaringen van andere gemeenten met burgerparticipatie? Dit was de vraag waar KWINK groep in 2016 in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek naar heeft gedaan.

Hoofdlijnenbrief Burgerparticipatie 2017-2020

Eén van de uitgangspunten uit de Hoofdlijnenbrief Burgerparticipatie 2016-2020 van de gemeente Den Haag was ‘leren van ervaringen binnen onze gemeenten en daarbuiten’. Daarom heeft de gemeente Den Haag KWINK groep gevraagd om inzichten over burgerparticipatie te verzamelen in andere gemeenten. De gemeente Den Haag wilde graag van deze ervaringen leren ten behoeve van de uitwerking van het Actieplan Burgerparticipatie 2017-2020.

Succesfactoren en aandachtspunten

We hebben acht casussen uit zeven gemeenten onderzocht. Per casus is een beknopte documentenanalyse gemaakt en zijn gesprekken gevoerd: een gesprek met een gemeenteambtenaar die betrokken was bij de casus en een gesprek met een betrokken bewoner / initiatiefnemer. Per casus zijn succesfactoren en aandachtspunten opgesteld, deze zijn te vinden in het eindproduct van het onderzoek. Daarnaast bevat het eindproduct een aantal overkoepelende succesfactoren voor participatie:

  • Een transparant en herleidbaar participatieproces
  • Budget voor het ondersteunen van initiatieven
  • Representatieve afspiegeling bewoners
  • Faciliterende rol voor de gemeente
  • Gebruikmaken van bestaande ervaringen
  • Ruimte voor experiment

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft veel ervaring op het gebied van (burger)participatie. Naast bovenstaand onderzoek heeft KWINK groep de projectleider geleverd voor het traject om het Actieplan Burgerparticipatie 2017-2020 op te stellen. Ook adviseerden we de gemeente Den Haag over de verdeling van subsidies voor duurzaamheidsinitiatieven van burgers. Daarnaast stelden we concrete handvatten op voor het bevorderen van de effectieve en zorgvuldige toepassing van burgerparticipatie in gemeenten.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten