KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Nieuwe vormen van burgerparticipatie: vrij te besteden budget voor de wijk

Veel gemeenten streven naar betrokkenheid van burgers bij hun eigen wijk. In veel gemeenten zijn potjes beschikbaar voor het organiseren van een wijkfeest of worden inspraakavonden georganiseerd. Hoe zorg je er als gemeente echter voor dat de initiatieven van burgers gedragen worden door de hele wijk? De gemeente Den Haag besloot in 2017 de zeggenschap […]

21 februari 2019

Veel gemeenten streven naar betrokkenheid van burgers bij hun eigen wijk. In veel gemeenten zijn potjes beschikbaar voor het organiseren van een wijkfeest of worden inspraakavonden georganiseerd. Hoe zorg je er als gemeente echter voor dat de initiatieven van burgers gedragen worden door de hele wijk? De gemeente Den Haag besloot in 2017 de zeggenschap van bewoners over de sociale en fysieke leefbaarheid in hun wijk te vergroten. In een aantal wijken werd gestart met een pilot waarbij de bewoners van een wijk 50.000 euro aan wijkbudget zelf mochten besteden. De bewoners mochten zelf kiezen hoe ze het bedrag verdeelden. Ook konden de wijken zelf het proces van toekenning bepalen en inrichten. Het budget lag daarmee niet meer in handen van de gemeente, maar in handen van de bewoners van de wijk. KWINK groep evalueert deze pilot nu in opdracht van de gemeente Den Haag.

Evaluatie pilot

KWINK groep evalueert het wijkbudget in vier Haagse wijken: Spoorwijk, Moerwijk, Nieuw Waldeck en het Zeeheldenkwartier. Door middel van interviews met betrokkenen wordt gekeken naar de verschillende perspectieven op (de besteding van) het wijkbudget. We spreken met medewerkers van de gemeente, bewoners die het geld hebben verdeeld, maar ook met bewoners die geld kregen uit het wijkbudget, bewoners met ideeën die uiteindelijk geen budget hebben gekregen en procesbegeleiders die in sommige wijken zijn ingeschakeld.

Ervaring

KWINK groep heeft veel ervaring met het doen van onderzoek naar en adviseren over burgerparticipatie en met evaluatieonderzoek. We deden bijvoorbeeld in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek naar de vraag wat de gemeente kan leren van ervaringen van andere gemeenten met burgerparticipatie. Recent hebben we ons verdiept in een nieuwe vorm van burgerparticipatie: de Right to Challenge. Na gesprekken met vijf gemeenten en het ministerie van BZK is een artikel geschreven over uitdagingen voor gemeenten bij het inzetten van de Right to Challenge. Andere opdrachten die KWINK groep heeft uitgevoerd op het gebied van burgerparticipatie zijn de evaluatie van de inspraak en participatieverordening voor de gemeente Den Haag (2014) en het leveren van een projectleider aan de gemeente Den Haag voor het opstellen van het Actieplan Burgerparticipatie 2017-2020.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten