KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

‘Houvast bieden in het migratiedebat’ gepubliceerd

Iedere vier jaar wordt de Adviesraad Migratie geëvalueerd. 5 oktober 2023 heeft Rob Visser, voorzitter van de externe, onafhankelijke evaluatiecommissie, de evaluatie over de periode 2018-2022 aan de voorzitter van de adviesraad en staatssecretaris Van der Burg aangeboden. KWINK groep coördineerde de evaluatie.

15 november 2023

Gedegen, doortimmerd en nuttig

Uit de evaluatie komt naar voren dat de adviezen van de Adviesraad Migratie als beleidsmatig gedegen, goed doortimmerd en nuttig worden gekwalificeerd. De Adviesraad heeft bovendien serieus werk gemaakt van de aanbevelingen uit de vorige evaluatie (over de periode 2014-2017). De Adviesraad heeft zich inhoudelijk verbreed, vernieuwing doorgevoerd in de vorm en de presentatie van (advies)producten, de contacten met de Tweede en Eerste Kamer aangehaald en zijn zichtbaarheid in de media vergroot.

Transitie naar een strategisch adviescollege

De Adviesraad zit midden in een periode van transitie. Van een benadering meer georiënteerd op juridische aspecten van het migratiebeleid, is de weg ingezet naar verbreding en strategische advisering over het migratieterrein in ruime zin. Dit is een beweging die naar de mening van de Evaluatiecommissie aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen in het migratiedebat.

De bredere focus roept ook vragen op, bijvoorbeeld over de rol van de Adviesraad in brede maatschappelijke discussies rond het thema migratie, de afstemming met andere terreinen waaraan het thema migratie raakt en waar de Adviesraad de grens trekt voor zijn eigen werkterrein. De Evaluatiecommissie stelt vast dat de discussie binnen de Adviesraad over de nieuwe koers nog volop gaande is.

Gefundeerde bodem in het migratiedebat

De Evaluatiecommissie beveelt aan om de meerwaarde vooral te zoeken in het bijdragen aan een gefundeerde bodem in het migratiedebat, een neutrale rol die het debat inhoudelijk ondersteunt en van feiten, analyses, dilemma’s en scenario’s voorziet. Vandaar ook de titel van het evaluatierapport: ‘Houvast bieden in het migratiedebat’.

Het hele rapport met alle conclusies en aanbeveling van de Evaluatiecommissie, inclusief de reactie van de Adviesraad Migratie op het rapport, is hier te vinden.

Coördinatie door KWINK groep

KWINK groep ondersteunde de externe Evaluatiecommissie zowel inhoudelijk als organisatorisch. De adviseurs van KWINK groep voerden documentonderzoek uit, waren aanwezig bij (groeps)interviews en organiseerden een schriftelijke uitvraag onder het brede netwerk van de Adviesraad Migratie. Ook faciliteerden ze bijeenkomsten met de Evaluatiecommissie en coördineerden ze het schrijfproces.

KWINK groep heeft ruime ervaring met het evalueren van adviesraden en -commissies. Recent evalueerde KWINK groep de Gezondheidsraad, de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). En in een verder verleden de Cyber Security Raad (CSR), het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden (EMV), de Adviescommissie Stralingsbescherming, het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM), de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten