KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

Kabinet neemt conclusies evaluatie AIV over

KWINK groep heeft begin 2015 de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) geëvalueerd. De AIV is een permanent adviescollege dat gevraagd en ongevraagd de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid. Het kabinet onderschrijft in haar reactie de conclusies van KWINK groep dat de raad onafhankelijk en deskundig opereert, en dat de adviezen van de […]

18 december 2015

KWINK groep heeft begin 2015 de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) geëvalueerd. De AIV is een permanent adviescollege dat gevraagd en ongevraagd de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid. Het kabinet onderschrijft in haar reactie de conclusies van KWINK groep dat de raad onafhankelijk en deskundig opereert, en dat de adviezen van de AIV van hoge kwaliteit zijn.

Op basis van de conclusies en aanbevelingen in ons onderzoek stelt het kabinet ook een aantal aanpassingen voor:

  • Omdat de jaarlijkse vaststelling van het AIV-werkprogramma te lang duurt, wordt voorgesteld vanaf 2017 een meerjarig flexibel programma op te stellen bestaande uit bredere thema’s.
  • Voorts nodigt het kabinet de adviesraad uit om beleidsrelevanter te worden door meer ‘schurende’ en scherper geformuleerde adviezen uit te brengen.
  • Ten derde onderschrijft het kabinet de aanbeveling van KWINK groep om de impact van de AIV-adviezen verder te verhogen door de lengte in te korten en meer gebruik te maken van visuele ondersteuning.

KWINK groep doet vaker onderzoek naar het functioneren van onafhankelijke adviesorganen. Voorbeelden zijn de evaluaties van de Commissie van Aanbestedingsexperts,  ACTAL en Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten