KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Commissie Genetische Modificatie (COGEM)

KWINK groep evalueert de COGEM, een wetenschappelijk adviesorgaan dat onze regering adviseert over mogelijke risico’s van handelingen met genetisch gemodificeerde organismen. De evaluatie heeft als doel om de taken, inrichting en werkwijze van de COGEM te evalueren

13 april 2021

KWINK groep evalueert de COGEM

De Commissie Genetische Modificatie (de COGEM) is een wetenschappelijk adviesorgaan dat onze regering adviseert over mogelijke risico’s van handelingen met genetisch gemodificeerde organismen. Ook informeert de COGEM de regering over ethische en maatschappelijke vraagstukken rondom genetische modificatie. Dit adviesorgaan bestaat uit veertig leden die worden ondersteund door een secretariaat. KWINK groep is gevraagd om de COGEM te evalueren.

Genetische modificatie

Bij genetische modificatie worden kunstmatig wijzigingen aangebracht in het erfelijk materiaal in de cel van een organisme. Zo’n organisme wordt een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) genoemd. Genetische modificatie wordt onder andere toegepast in de gezondheidszorg, landbouw en levensmiddelenproductie.

COVID-19

Ethische aspecten, genetisch gemodificeerde virussen en nieuwe (medische) technieken spelen een rol bij de ontwikkeling van het Coronavaccin. De commissie heeft onder andere een advies uitgebracht aan het ministerie van IenW, naar aanleiding van een voorstel van de Europese Commissie om de milieurisicobeoordeling voor klinisch onderzoek met ggo’s ten behoeve van de behandeling of preventie van COVID-19 af te schaffen.

De evaluatie van de COGEM: documentenanalyse en gesprekken

De evaluatie heeft als doel om de taken, inrichting en werkwijze van de COGEM te evalueren. We voeren een documentenanalyse uit en interviewen de COGEM en partijen die met de commissie te maken hebben, zoals het RIVM (bureau ggo), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport en verschillende adviesraden. Tot slot maken we een vergelijking met organisaties met een vergelijkbare rol als de COGEM.

Evaluatieonderzoek van KWINK

KWINK groep is expert op het gebied van evaluatieonderzoek en beleidsonderzoek in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen. Met onze bewezen onderzoeks- en evaluatiemethodieken komen we steeds in nieuwe werelden terecht. Van grote toezichthouders en uitvoeringsorganisaties tot instrumenten voor burgerparticipatie en cultuursubsidies.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten