KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Case

Evaluatie Commissie Genetische Modificatie (COGEM)

KWINK groep evalueert de COGEM, een wetenschappelijk adviesorgaan dat onze regering adviseert over mogelijke risico’s van handelingen met genetisch gemodificeerde organismen. De evaluatie heeft als doel om de taken, inrichting en werkwijze van de COGEM te evalueren

13 april 2021

De Commissie Genetische Modificatie (de COGEM) is een wetenschappelijk adviesorgaan dat onze regering adviseert over mogelijke risico’s van handelingen met genetisch gemodificeerde organismen. Ook informeert de COGEM de regering over ethische en maatschappelijke vraagstukken rondom genetische modificatie. De COGEM bestaat uit veertig leden die worden ondersteund door een secretariaat. KWINK groep evalueert de COGEM.

Genetische modificatie
Bij genetische modificatie worden kunstmatig wijzigingen aangebracht in het erfelijk materiaal in de cel van een organisme. Zo’n organisme wordt een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) genoemd. Genetische modificatie wordt onder andere toegepast in de gezondheidszorg, landbouw en levensmiddelenproductie.

COVID-19
Ethische aspecten, genetisch gemodificeerde virussen en nieuwe (medische) technieken spelen een rol bij de ontwikkeling van het Coronavaccin. De COGEM heeft onder andere een advies uitgebracht aan het ministerie van IenW, naar aanleiding van een voorstel van de Europese Commissie om de milieurisicobeoordeling voor klinisch onderzoek met ggo’s ten behoeve van de behandeling of preventie van COVID-19 af te schaffen.

De evaluatie: documentenanalyse en gesprekken
De evaluatie heeft als doel om de taken, inrichting en werkwijze van de COGEM te evalueren. We voeren een documentenanalyse uit en interviewen de COGEM en partijen die met de COGEM te maken hebben, zoals het RIVM (bureau ggo), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport en verschillende adviesraden. Tot slot maken we een vergelijking met organisaties met een vergelijkbare rol als de COGEM.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten