KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep evalueert de Adviescommissie stralingsbescherming

Bij een botbreuk laat je in het ziekenhuis een röntgenfoto maken. Bij het maken van deze foto word je blootgesteld aan zogeheten ioniserende straling. De ioniserende straling is nodig om een nauwkeurige  foto van de breuk te maken. Bij te grote blootstelling kan de straling echter ook schade opleveren voor de gezondheid. In Nederland zijn […]

3 april 2017

Bij een botbreuk laat je in het ziekenhuis een röntgenfoto maken. Bij het maken van deze foto word je blootgesteld aan zogeheten ioniserende straling. De ioniserende straling is nodig om een nauwkeurige  foto van de breuk te maken. Bij te grote blootstelling kan de straling echter ook schade opleveren voor de gezondheid. In Nederland zijn er diverse wetten die het gebruik van ioniserende straling reguleren om er voor te zorgen dat het op een verantwoorde manier wordt toegepast. De Adviescommissie stralingsbescherming heeft als rol de overheid te adviseren over de borging van deskundigheid op het gebied van stralingsbescherming. KWINK groep evalueert het functioneren van deze adviescommissie.

Ioniserende straling

In het dagelijks leven wordt iedereen blootgesteld aan ioniserende straling. De straling is niet alleen nodig voor het maken van röntgenfoto’s, maar kent vele toepassingen binnen de medische en wetenschappelijke wereld. Zo speelt ioniserende straling een belangrijke rol in deeltjesversnellers zoals die van CERN. Daarnaast wordt iedereen dagelijks blootgesteld aan ioniserende straling uit natuurlijke bronnen zoals radioactieve stoffen in de bodem, straling uit bouwmaterialen en straling die vanuit het heelal op aarde komt. Ook nucleaire installaties stralen lage hoeveelheden ioniserende straling uit.

Beperkte blootstelling aan ioniserende straling levert geen gevaar op voor mensen. Te hoge blootstelling kan echter schade opleveren voor de gezondheid. Zo kan ioniserende straling het DNA beschadigen, wat kanker kan veroorzaken. Het is dus van belang dat er deskundig wordt omgegaan met ioniserende straling.

Adviescommissie stralingsbescherming

De Adviescommissie stralingsbescherming adviseert over de borging van deskundigheid die nodig is voor het veilig toepassen van ioniserende straling. Dit doet zij aan de ministers van Infrastructuur en Milieu (IenM), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De adviescommissie geeft bijvoorbeeld  advies over de eindtermen voor  de diverse opleidingen tot stralingsdeskundige.

De commissie functioneert inmiddels drie jaar. Zowel vanuit de departementen als vanuit de commissie zelf is behoefte aan evaluatie van het functioneren van de commissie. KWINK groep voert deze evaluatie uit. Het onderzoek bestaat uit een documentstudie en gesprekken met personen binnen en buiten de adviescommissie. Het onderzoek zal resulteren in een rapport waarin onder andere de taakopvatting, het adviesproces en de kwaliteit van de uitgebrachte adviezen van de adviescommissie onder de loep worden genomen. Het rapport kijkt hierbij niet alleen terug, maar geeft ook richting voor de toekomst.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft veel ervaring met het evalueren van adviescommissies en –raden. Zo evalueerden we recentelijk de Cyber Security Raad, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Eerder evalueerden we de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten