KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Evaluatie Wion afgerond

KWINK groep heeft de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (Wion)  geëvalueerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

De Wion is in 2008 in werking getreden en heeft tot doel graafschade aan kabels en leidingen bij grond- en/of graafwerkzaamheden te voorkomen. Uit deze eerste evaluatie is gebleken dat er zowel in de sector als binnen de overheid veel draagvlak is voor de Wion. Stakeholder zijn van mening dat de wet van kracht moet blijven, maar dat vanuit de ervaring in de praktijk verbeteringen mogelijk zijn.

De Minister kondigt in de kamerbrief aan naar aanleiding van de evaluatie enkele wijzigingen in de wet te willen aanbrengen, aanvullende afspraken te gaan maken met de uitvoerende dienst (het Kadaster) en de toezichthouder (Agentschap Telecom) en op een aantal onderwerpen met de sector in gesprek te willen gaan.

De sector (vertegenwoordigd door het Kabel- en Leidingenoverleg, KLO) geeft aan tevreden te zijn over de wijze waarop haar inbreng door KWINK groep in de evaluatie is meegenomen (zie nieuwsbericht). Op 6 juni 2013 organiseert het KLO het Nationaal kabels en leidingencongres. Het congres staat geheel in het teken van de evaluatie van de WION. KWINK groep zal bij het congres aanwezig zijn.

De Minister heeft het evaluatierapport en de begeleidende brief op 8 mei aan de Tweede Kamer toegestuurd.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website