KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Laaggeletterdheid Handreiking regiomanagers 2.0

De handreiking voor regiomanagers is vorig jaar in opdracht van de stichting Lezen & Schrijven gemaakt. In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Door deze laaggeletterdheid is het voor hen minder gemakkelijk om goed te functioneren in het dagelijks leven. Handreiking laaggeletterdheid Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 opgericht met […]

22 augustus 2014

De handreiking voor regiomanagers is vorig jaar in opdracht van de stichting Lezen & Schrijven gemaakt. In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Door deze laaggeletterdheid is het voor hen minder gemakkelijk om goed te functioneren in het dagelijks leven.

Handreiking laaggeletterdheid

Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 opgericht met als doel laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. KWINK groep maakte vorig jaar in opdracht van de stichting een handreiking voor regiomanagers. Deze handreiking biedt regiomanagers een stappenplan voor het opzetten van een regionaal ‘Bondgenootschap voor geletterdheid’. In dat bondgenootschap werken gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen om laaggeletterdheid meerjarig aan te pakken. Stichting Lezen & Schrijven heeft KWINK groep gevraagd om de handreiking te updaten op grond van de nieuwste inzichten en praktijkervaringen.

Thema Cultuur en Media

KWINK groep is ervan overtuigd dat Nederland gebaat is bij een bloeiende culturele sector en een vitaal medialandschap. De cultuur- en mediasector omvat onder andere musea, theaters, bibliotheken en omroepen. Maar ook overheden die verantwoordelijk zijn voor het cultuur- en mediabeleid en vele kennisinstellingen en netwerken. KWINK groep biedt inzicht en structuur in een sector waarin resultaten niet altijd tastbaar zijn. Behoefte aan onderzoek of een evaluatie binnen de sectoren cultuur en media? KWINK groep helpt graag verder.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten