KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Advies governance Stichting Dominicanenklooster Huissen

Bezinning, Bezieling en Beweging. Mensen aansporen om te werken met zin en ziel. Dat is de missie van Stichting Dominicanenklooster Huissen. Bij het bestuur ontstond de afgelopen periode de vraag of de huidige governancevorm nog voldoende aansluit bij de uitdagingen waar de stichting voor staat. KWINK groep werd via Impact Matters ingeschakeld om een advies te geven over een passende inrichting van de governance.

4 oktober 2021

Over de stichting en de adviesvraag

Stichting Dominicanenklooster Huissen (hierna: de stichting) heeft een lange geschiedenis. Haar oorsprong, zoals de naam al doet vermoeden, ligt in de Dominicaanse traditie en Dominicaanse communiteit in Huissen. Het klooster is opgericht in 1856 en was bestemd voor de opleiding van Dominicanen, niet in afzondering van de wereld: juist in betrokkenheid en met zorg voor de omgeving. De aan het klooster verbonden stichting nam met de jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheid over van de steeds kleiner wordende communiteit in Huissen.

De afgelopen jaren is de stichting steeds meer losgekoppeld van de Dominicaanse communiteit. In 2020 is deze ontwikkeling geëxpliciteerd in een toekomstplan. Uitgangspunt is een zelfstandige toekomst, maar daarbij blijft de verbinding met de Dominicaanse traditie. In het kader van deze ontwikkeling is in januari 2021 ook het kloostercomplex eigendom van de stichting geworden. De stichting zet ook in op de voortzetting en verdere ontwikkeling van de activiteiten voor particulieren, kwetsbaren, jongeren en werkenden en organisaties.

Gegeven deze ontwikkelingen ontstond bij het bestuur de vraag of de huidige governance-vorm van de stichting nog voldoende aansluit bij de uitdagingen waar de stichting voor staat. Over deze vraag heeft KWINK groep zich deze zomer gebogen en een advies gegeven.

Kennismaking op en met het klooster

Het project startte met een gezamenlijke bijeenkomst bij, waar kan het ook anders, het klooster. Een bijzondere plek om elkaar te ontmoeten: op loopafstand van Huissen, omringd door groen en met veel lavendelbloemen in de tuin. Zo konden adviseurs Frederique en Maria het klooster ervaren. Ze zagen hoe ouderen met alzheimer samenkwamen in het klooster om samen tijd te besteden en spelletjes te spelen. Jongeren zaten in praatgroepjes in de tuin. De dag werd als gemeenschap samen afgesloten door een gezamenlijk diner aan tafeltjes in de tuin en in het kloostergebouw. Frederique en Maria bleven op uitnodiging van de stichting ook overnachten in het klooster – een ervaring die zij aanraden aan een ieder die op zoek is naar een plek voor bezinning, bezieling en beweging!

Hoe kwamen we tot een advies?

Na het startoverleg zijn Frederique en Maria aan de slag gegaan met een documentanalyse, waarin zij de geschiedenis, identiteit en toekomst van de stichting en het klooster doorgrondden. Daarnaast hebben ze de kenmerken van verschillende governance-modellen in beeld gebracht. Vervolgens hebben Frederique en Maria, in samenwerking met collega Roel in ’t Veld, een analyse gemaakt van de voor- en nadelen van de verschillende governance-modellen voor de stichting. Dit heeft geresulteerd in een advies over een passend governancemodel voor de stichting, gegeven de toekomstplannen en uitdagingen waar de stichting voor staat.

Samenwerking met Impact Matters

Met het geven van een advies over de governance van de stichting is het project voor KWINK groep afgerond. Het was de vierde keer dat we door Impact Matters zijn verbonden aan een ideële stichting met een vraagstuk. Impact Matters verbindt kennis uit het bedrijfsleven met ideële organisaties om hen te helpen hun missie te realiseren. De eerste keer mochten we het Huidfonds helpen met het opstellen van de theory of change van de stichting. Nieuwsgierig geworden? Lees dan meer in dit artikel.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten