KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Adviseur

Maria Gayed

Maria is adviseur bij KWINK groep. Zij houdt zich graag bezig met maatschappelijke vraagstukken gerelateerd aan democratie en cultuur en media waar zij haar ervaring en kennis op gebied van democratisering, diversiteit & inclusie en dialoog in kwijt kan. Hierbij houdt zij oog voor zowel de menselijke kant van beleid als de effectiviteit ervan.

Achtergrond

Maria Gayed is adviseur bij KWINK groep. Bij KWINK groep voert Maria verschillende opdrachten uit op het gebied van democratie en participatie, cultuur en media, en klimaat en energie. Ze heeft een achtergrond in internationale betrekkingen.

Maria studeerde internationale betrekkingen aan Amsterdam University College, waar ze zich verdiepte in het Midden-Oosten en de Balkan regio. Gedurende haar master Internationale Betrekkingen aan Leiden Universiteit verdiepte zij zich in democratisering en autoritaire overheden. Voor haar tijd bij KWINK was Maria werkzaam als dagcoördinator en politiek begeleider bij ProDemos in Den Haag. In haar werk introduceerde ze leerlingen, studenten en andere geïnteresseerden in de wereld van Nederlandse politiek, democratie en geschiedenis én maakte zij podcast afleveringen over diversiteit en genderdiversiteit in de Tweede Kamer.

Naast haar werk bij KWINK groep is zij debat- en presentatietrainer bij de DebatUnie en voor beginnende politici. Daarnaast is zij moderator voor evenementen en bijeenkomsten, denk hierbij aan debattoernooien, politieke bijeenkomsten, panelgesprekken en meer. Maria weet energie, enthousiasme en verdieping toe te voegen aan de evenementen en gesprekken die zij leidt.

Bij KWINK groep voert Maria verschillende opdrachten uit op het gebied van democratie en participatie, cultuur en media, en klimaat en energie.  Zo was zij betrokken bij het onderzoek naar de aanwijzingsprocedure van de lokale publieke omroep in de gemeente Amsterdam. De lessen die ze hieruit trok heeft zij direct toegepast bij het opstellen van de handreiking lokale media in opdracht van de VNG. Voor de VNG deed zij ook onderzoek naar Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en stelde zij een handreiking op. Voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deed zij onderzoek naar de motie Asscher, waarin extra gelden beschikbaar gesteld werden voor 12 gemeenten om bestaande bibliotheekvoorzieningen te verbeteren of nieuwe bibliotheekvoorzieningen te realiseren. In deze evaluatie is gekeken naar zowel het proces als de uitkomsten van de uitvoering van motie Asscher. Er werd inzicht gegeven in de succes- en faalfactoren in de verschillende gemeenten, en lessen voor de toekomst.Voor de gemeente Eindhoven inventariseerde ze de wijze waarop burgerparticipatie ingebed was in de gemeentelijke organisatie van negen gemeenten. Dit resulteerde in een interactief ‘kookboek’ waarin alle mogelijke wijzen waarop burgerparticipatie ingebed en tot uitvoering komt op overzichtelijke en creatieve wijze inzichtelijk is gemaakt. Ze was ook betrokken bij de tussentijdse evaluatie van het Programma Aardgasvrije Wijken in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Haar opgedane kennis paste ze ook toe voor de provincie Gelderland voor de evaluatie van de instrumenten die de provincie Gelderland inzet in het kader van de energietransitie.

Maria denkt graag op creatieve wijze mee over mogelijk onderzoek. Wilt u met haar sparren over thema’s als nieuwe democratie, cultuur en media, of diversiteit en inclusie? Bel of email haar gerust met uw ideeën of vragen!

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten