KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Halverwege 2018 heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen om de rechtsbescherming bij aanbesteden in brede zin te onderzoeken. Dit naar aanleiding van signalen dat de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk niet naar behoren zou functioneren. Zo zouden voorzieningenrechters enkel simpel toetsen, waardoor aanbestedende diensten vaker zouden winnen. En, omdat de gunning hiermee door kan […]

24 januari 2019

Halverwege 2018 heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen om de rechtsbescherming bij aanbesteden in brede zin te onderzoeken. Dit naar aanleiding van signalen dat de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk niet naar behoren zou functioneren. Zo zouden voorzieningenrechters enkel simpel toetsen, waardoor aanbestedende diensten vaker zouden winnen. En, omdat de gunning hiermee door kan gaan, zou hoger beroep geen effect meer hebben voor de klagende ondernemer. Daarop is de regering verzocht de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk te onderzoeken. KWINK groep is gevraagd een deel van dit onderzoek uit te voeren. We onderzoeken het functioneren van het bestaande systeem, checken de feitelijkheid van de gesignaleerd problemen en onderzoeken de wenselijkheid van wijzigingen in dit systeem. Ook is de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts onderdeel van het onderzoek.

Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Wanneer publieke organisaties goederen, diensten of werken willen inkopen, moeten deze publieke organisaties hun behoefte in de markt zetten. Ondernemers schrijven vervolgens een offerte voor de aanbestedende dienst. Het idee is dat via een dergelijke aanbesteding ondernemers een eerlijke kans maken op een overheidsopdracht ende beste prijs-kwaliteit verhouding wordt gerealiseerd. Wanneer inschrijvers ontevreden zijn over de toepassing van de aanbestedingsregels, kunnen zij een klacht indienen bij de aanbestedende dienst, een klacht indienen bij de door het Ministerie van EZK ingestelde Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE), naar de voorzieningenrechter stappen of een bodemprocedure starten. Deze instellingen zijn bedoeld om een verkeerde toepassing van het aanbestedingsrecht te voorkomen. Rechtsbescherming krijgt in de aanbestedingspraktijk veel aandacht. Er zijn signalen dat de rechtsbescherming van inschrijvers bij aanbesteden als onvoldoende wordt ervaren in de praktijk. De vraag is hoe het bestaande systeem functioneert en of het wenselijk is daar wijzigingen in aan te brengen.

KWINK groep is gevraagd onderzoek uit te voeren naar de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Wij voeren dit onderzoek uit via documentstudie, wij interviewen een selectie van relevante gesprekspartners en wij enquêteren aanbestedende diensten, ondernemers en andere relevante partijen zoals de advocatuur, de wetenschap en brancheorganisaties. Tenslotte voeren wij verdiepende gesprekken met focusgroepen.

In dit onderzoek werken wij samen met prof. mr. Pieter Kuypers. Pieter Kuypers is onder meer werkzaam als hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Ervaring

KWINK groep heeft inmiddels veel ervaring met het onderzoeken van de aanbestedingspraktijk. Zo evalueerde KWINK groep in 2015 de effecten van de Aanbestedingswet, in 2014 de commissie van aanbestedingsexperts en in 2013 PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden. Daarnaast hebben de onderzoekers van KWINK groep veel ervaring met grootschalig enquêteonderzoek. Bijvoorbeeld in de eerder genoemde evaluatie van effecten van de aanbestedingswet, maar ook bij de inventarisatie van samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden, in opdracht van het Ministerie van BZK.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten