KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Zicht op bestuurlijke samenwerking in Nederland

Er wordt in Nederland veel samengewerkt tussen decentrale overheden. Hoeveel precies is echter niet bekend. Om passend beleid te kunnen ontwikkelen is zicht op bestuurlijke samenwerking wel van belang. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voerden KWINK groep, PROOF adviseurs en TiREG daarom een inventarisatie uit van alle samenwerkingsverbanden tussen decentrale […]

18 oktober 2017

Er wordt in Nederland veel samengewerkt tussen decentrale overheden. Hoeveel precies is echter niet bekend. Om passend beleid te kunnen ontwikkelen is zicht op bestuurlijke samenwerking wel van belang. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voerden KWINK groep, PROOF adviseurs en TiREG daarom een inventarisatie uit van alle samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden in Nederland.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerking is noodzakelijk om verschillende publieke diensten doeltreffend en doelmatig aan te (kunnen) bieden. Samenwerking is ook controversieel, want ‘verlengen’ van het lokaal bestuur voelt vaak als ‘afstand’ van de volksvertegenwoordigende organen.

Samenwerking is er in alle soorten en maten. Zo kunnen decentrale overheden gezamenlijk een zelfstandige organisatie oprichten, een netwerkconstructie aangaan of kiezen voor een meer informele vorm van afstemming. Overheden hebben daarbij de keuze uit verschillende (combinaties van) publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtsvormen. Samenwerking vindt bovendien plaats op uiteenlopende thema’s. Voorbeelden zijn samenwerking in het sociaal domein, op het terrein van fysieke veiligheid en op het gebied van economisch beleid.

Databestand en rapport

Het resultaat van het onderzoek is een databestand met alle samenwerkingsverbanden en een rapportage met een toelichting op het onderzoek en de uitkomsten van enkele analyses. Zo is een landelijk beeld opgesteld van welke overheden met elkaar samenwerken en op welke wijze deze samenwerking is vormgegeven. Ook is er een verdiepende analyse uitgevoerd op de samenwerkingsverbanden binnen de beleidsvelden economie, sociaal domein en bedrijfsvoering.

Het databestand bevat een schat aan informatie. We moedigen iedereen dan ook aan om de data te gebruiken voor het uitvoeren van nog meer analyses, om zo de kennis over samenwerking tussen decentrale overheden verder te vergroten.

Samenwerking PROOF, KWINK groep en TiREG

KWINK groep werkte in dit onderzoek samen met bestuurlijk-juridisch adviesbureau PROOF adviseurs en het Tilburg Center for Regional Law and Governance. KWINK groep heeft ruime ervaring met het doen van onderzoek naar decentrale overheden. Eerder voerden we bijvoorbeeld  de evaluatie van Aanbestedingswet uit, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, waarbij ook een informatie-uitvraag is uitgezet onder gemeenten, provincies en waterschappen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten