KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Positief beeld na twee jaar Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts is erin geslaagd na twee jaar een laagdrempelig klachtenmeldpunt in te richten, klachten zorgvuldig te behandelen en kwalitatief goede adviezen te maken. De doorlooptijd van de klachten, de bekendheid van de Commissie en de doorwerking van adviezen zijn aandachtspunten voor de toekomst. Dit blijkt uit de kamerbrief die samen met het […]

14 juli 2015

De Commissie van Aanbestedingsexperts is erin geslaagd na twee jaar een laagdrempelig klachtenmeldpunt in te richten, klachten zorgvuldig te behandelen en kwalitatief goede adviezen te maken. De doorlooptijd van de klachten, de bekendheid van de Commissie en de doorwerking van adviezen zijn aandachtspunten voor de toekomst.

Dit blijkt uit de kamerbrief die samen met het eindrapport van de evaluatie op 13 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd door de Minister van EZ De Commissie van Aanbestedingsexperts is op 1 april 2013 ingesteld door de minister van EZ om te bemiddelen en niet-bindende adviezen te geven over klachten over overheidsaanbestedingen van ondernemers en aanbestedende diensten.

Zorgvuldige en laagdrempelige klachtbehandeling

Het algemeen beeld dat uit de evaluatie naar voren komt is positief. De ondervraagden zijn in ruime meerderheid positief over de zorgvuldigheid en laagdrempeligheid van de klachtenprocedure, de kwaliteit van de adviezen en de deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden van de Commissie. Partijen vergroten hun kennis met de adviezen en de adviezen helpen bij de interpretatie van de nieuwe Aanbestedingswet.

Verbeterpunten

Op basis van de evaluatie worden de volgende verbeterpunten genoemd in de kamerbrief:

  • Een kortere doorlooptijd van de adviezen kan de doeltreffendheid van de Commissie vergroten. Met het oog daarop is de Commissie van plan te werken met het uitbrengen van deeladviezen op spoedeisende onderdelen van een klacht.
  • Op basis van de evaluatie zet de Commissie de ingezette lijn voort om in een advies (meer) handelingsperspectief te bieden in de vorm van concrete aanbevelingen.
  • De Commissie wil de mogelijkheden tot bemiddelen nader onderzoeken om het wederzijds begrip tussen partijen verder te bevorderen.
  • Ook blijkt uit de evaluatie dat de bekendheid van de Commissie onder het MKB verder kan worden verbeterd en dat de adviezen beter kunnen worden ontsloten op de website van de Commissie.
  • Om de doelmatigheid te vergroten onderzoekt de Commissie in overleg met de poule van experts op welke wijze zij experts vaker in kan zetten bij de behandeling van klachten. Ook wordt ingezet op een meer inhoudelijke ondersteuning door het secretariaat.

KWINK groep evalueert veelvuldig wetgeving en heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd rond aanbestedingen. Eerder evalueerde KWINK groep de Aanbestedingswet 2012 en PIANOo, Expertisecentrum aanbesteden.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten