KWINK groep 

Rogier van Schelven

rvanschelven@kwinkgroep.nl
+ 31 6 2349 3090

Meer over Rogier

Annelies Dijkzeul

adijkzeul@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2009

Meer over Annelies

Evaluatie PIANOo

KWINK groep is door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) gevraagd een evaluatie uit te voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden.  

PIANOo heeft als doel om de professionaliteit van het aanbesteden en de naleving van de aanbestedingsregels in Nederland te verbeteren en kent een tweeledige taakomschrijving:

  1. Enerzijds vervult PIANOo de rol van kenniscentrum waarbij PIANOo kennis en ervaring over de rechtmatige en doelmatige toepassing van de aanbestedingsregels beschikbaar dient te maken.
  2. Anderzijds heeft PIANOo een netwerkfunctie waarbij PIANOo verantwoordelijk is voor het stimuleren en faciliteren van inhoudelijke en praktische samenwerking.

KWINK groep evalueert in welke mate PIANOo haar doelstelling heeft bereikt en bovengenoemde taken op doelmatige en doeltreffende wijze heeft vervuld. We brengen feiten en percepties over het functioneren van PIANOo in kaart door middel van een documentenanalyse, een online-enquête onder gebruikers van producten en diensten van PIANOo. Ook voeren we (groeps)gesprekken met verschillende stakeholders.

Eerder voerde KWINK groep in opdracht van het Ministerie van EZ en PIANOo een omgevingsonderzoek uit om kennisinstellingen in het aanbestedingsveld in kaart te brengen.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website