KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie PIANOo

KWINK groep is door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) gevraagd een evaluatie uit te voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden.   PIANOo heeft als doel om de professionaliteit van het aanbesteden en de naleving van de aanbestedingsregels in Nederland te verbeteren en kent een tweeledige taakomschrijving: Enerzijds […]

29 november 2013

KWINK groep is door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) gevraagd een evaluatie uit te voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden.  

PIANOo heeft als doel om de professionaliteit van het aanbesteden en de naleving van de aanbestedingsregels in Nederland te verbeteren en kent een tweeledige taakomschrijving:

  1. Enerzijds vervult PIANOo de rol van kenniscentrum waarbij het kennis en ervaring over de rechtmatige en doelmatige toepassing van de aanbestedingsregels beschikbaar dient te maken.
  2. Anderzijds heeft PIANOo een netwerkfunctie waarbij het verantwoordelijk is voor het stimuleren en faciliteren van inhoudelijke en praktische samenwerking.

KWINK groep evalueert in welke mate het expertisecentrum haar doelstelling heeft bereikt en bovengenoemde taken op doelmatige en doeltreffende wijze heeft vervuld. We brengen feiten en percepties over het functioneren van het expertisecentrum in kaart door middel van een documentenanalyse, een online-enquête onder gebruikers van producten en diensten van PIANOo. Ook voeren we (groeps)gesprekken met verschillende stakeholders.

Eerder voerde KWINK groep in opdracht van het Ministerie van EZ en PIANOo een omgevingsonderzoek uit om kennisinstellingen in het aanbestedingsveld in kaart te brengen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten