KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Green Deal Aardgasvrije Wijken

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van zeven miljoen huishoudens. Een groot onderdeel van deze transitie is de omslag naar aardgasvrij koken en verwarmen. In maart 2017 ondertekenden verschillende partijen een Green Deal met de ambitie deze ontwikkeling naar aardgasvrije wijken te versnellen. De Green Deal Aardgasvrije Woningen is destijds ondertekend door 31 […]

21 september 2018

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van zeven miljoen huishoudens. Een groot onderdeel van deze transitie is de omslag naar aardgasvrij koken en verwarmen. In maart 2017 ondertekenden verschillende partijen een Green Deal met de ambitie deze ontwikkeling naar aardgasvrije wijken te versnellen. De Green Deal Aardgasvrije Woningen is destijds ondertekend door 31 gemeenten, drie ministeries, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), Netbeheer Nederland en verschillende betrokken netbeheerders. KWINK groep evalueert de werking en uitvoering van deze Green Deal.

Wat zijn Green Deals?

Bedrijven, maatschappelijke organisaties of lagere overheden kunnen sinds 2011 een Green Deal aangaan met de Rijksoverheid.  Met deze samenwerking geeft de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving ruimte. Bijvoorbeeld door knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren en informatie tussen partners te delen. De Green Deal Aanpak is al eerder door KWINK groep geëvalueerd.

Onze evaluatie van de Green Deal Aardgasvrije Wijken

Binnen de Green Deal Aardgasvrije wijken selecteren gemeenten wijken waar het proces naar aardgasvrij in gang wordt gezet. Gezamenlijk zoeken de partijen naar oplossingen voor eventuele barrières. Tijdens dit proces leveren de partijen tevens, waar nodig, input voor onder andere het aanpassen van wetgeving, financieringsconstructies en draagvlak en eigenaarschap bij burgers. Door kennis en ervaringen te delen beogen partijen de transitie te bespoedigen.

In onze evaluatie van de Green Deal staan vier thema’s centraal: opzet, proces, resultaten en nadere aanbevelingen. Vragen die we met de evaluatie willen beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Hoe verschilt de aanpak tussen de betrokken gemeenten en partijen? Wat zijn de best practices en welke kennis kan worden meegenomen naar de toekomst? De evaluatie dient ook inzichten te bieden voor het Programma Aardgasvrije Wijken dat eind 2018 wordt gelanceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Onze ervaring

KWINK groep heeft veel ervaring met evaluaties van dergelijke netwerkaanpakken. Zo heeft KWINK groep in 2016 het Energieakkoord geëvalueerd waarbij bijna 50 partijen waren betrokken. Meer recent heeft KWINK groep de aanpak van het expertisecentrum Mediawijzer.net geëvalueerd waarbij meer dan 30 partners en professionals betrokken waren. KWINK groep heeft daarnaast specifieke ervaring en kennis op het gebied van de Green Deal aanpak. In 2013 heeft KWINK groep een tussentijdse audit van de Green Deals mogen uitvoeren. Deze audit heeft vervolg gekregen in 2016 met een evaluatie op de algehele Green Deal aanpak.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten