KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Pauline Modderman

pmodderman@kwinkgroep.nl
+31 6 2337 4581

Meer over Pauline

Evaluatie Green Deals van start

KWINK groep voert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de evaluatie van de Green Deals uit. Bedrijven, maatschappelijke organisaties of lagere overheden kunnen sinds 2011 een Green Deal aangaan met de Rijksoverheid. Binnen een Green Deal helpt de Rijksoverheid partijen om knelpunten op te lossen die een duurzame stap in de weg staan.

We zullen ons in de evaluatie richten op drie onderdelen:

  1. Het stimuleren van dynamiek in de samenleving. Het doel van de Green Deals is de ideeën en initiatieven in de samenleving op het gebied van groene groei te stimuleren en zoveel mogelijk te gebruiken. In de evaluatie onderzoeken we in hoeverre dit doel behaald wordt.
  2. Resultaten van de Green Deals. De Green Deal-aanpak is inmiddels in een stadium gekomen waarbij een aanzienlijk deel van de Green Deals is afgerond of in de afrondingsfase zit. Onderdeel van de evaluatie is daarom onderzoek naar de resultaten van lopende en afgeronde deals en de vraag in hoeverre de deals daadwerkelijk bijdragen aan groene groei.
  3. De Green Deal als netwerkinstrument. Binnen de Green Deal-aanpak fungeert de overheid als netwerkpartner die bijdraagt aan de totstandkoming van een nieuwe product, proces of markt. Deze nieuwe vorm van overheidsparticipatie in netwerken brengt nieuwe uitdagingen voor het uitvoeren van een evaluatie met zich mee.

Eerder voerde KWINK groep in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een audit van de Green Deal aanpak uit. Ook onderzochten we een aantal Green Deals in het kader van de beleidsevaluatie Elektrisch Vervoer.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website