KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Audit Green Deal aanpak

Bedrijven, maatschappelijke organisaties of overheden lopen soms tegen knelpunten aan als ze een duurzaam initiatief willen realiseren. Bijvoorbeeld omdat ze geen samenwerkingspartners kunnen vinden, omdat wet- en regelgeving de realisatie van hun vernieuwende ideeën in de weg staat of omdat ze toegang tot aanvullende financiering missen. De Rijksoverheid kan dan helpen om deze barrières te […]

15 mei 2013

Bedrijven, maatschappelijke organisaties of overheden lopen soms tegen knelpunten aan als ze een duurzaam initiatief willen realiseren. Bijvoorbeeld omdat ze geen samenwerkingspartners kunnen vinden, omdat wet- en regelgeving de realisatie van hun vernieuwende ideeën in de weg staat of omdat ze toegang tot aanvullende financiering missen. De Rijksoverheid kan dan helpen om deze barrières te doorbreken door een Green Deal met ze aan te gaan. KWINK groep is door het Ministerie van Economische Zaken gevraagd om een audit uit te voeren van de Green Deal aanpak.

Sinds de start in 2011 heeft de Rijksoverheid circa 150 Green Deals afgesloten met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden (zoals provincies en gemeenten). Deze Green Deals hebben betrekking op energie, klimaat, water, grondstoffen, mobiliteit, biodiversiteit, biobased economy, bouw en voedsel.

Het doel van de Green Deal aanpak is  om de ontwikkeling van initiatieven gericht op groene groei te ondersteunen en om concrete initiatieven van de grond te krijgen. Daarnaast hebben de Green Deals als doel om een inspiratiebron te vormen voor anderen, tot brede navolging te leiden en de weg vrij  te maken voor nieuwe kansrijke initiatieven.

KWINK groep is door het Ministerie van Economische Zaken gevraagd om een audit uit te voeren van de Green Deal aanpak. De centrale vraag van de audit is: “hoe draagt de Green Deal aanpak bij aan het bevorderen van groene groei”?

Om deze vraag te beantwoorden heeft KWINK groep onder meer de effectiviteit van de Green Deal aanpak, de toegevoegde waarde van de aanpak ten opzichte van andere instrumenten en de rollen van de overheid, het veld en de interactie tussen beiden onderzocht. Ook hebben we aanbevelingen te geven over hoe de Green Deal aanpak in de toekomst het beste kan worden geëvalueerd. De audit biedt handvatten om de effectiviteit van het instrument verder te kunnen verbeteren.

Prof. mr. dr. Ernst ten Heuvelhof en prof. mr. dr. Hans de Bruijn hebben als (wetenschappelijk) experts deel uitmaakt van het onderzoeksteam en hebben vanuit hun expertise gereflecteerd op de tussentijdse onderzoeksbevindingen en bijgedragen aan de analyse.

Lees onze bevindingen en aanbevelingen in het eindrapport.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten