KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Pauline Modderman

pmodderman@kwinkgroep.nl
+31 6 2337 4581

Meer over Pauline

Aanbevelingen doorontwikkeling Green Deals overgenomen

De Minister van Economische Zaken heeft in een Kamerbrief gereageerd op de door KWINK groep uitgevoerde evaluatie van de Green Deals.

De Green Deals vormen een interactieve werkwijze waarmee de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving ruimte geeft. Sinds de start in 2011 zijn er 201 Green Deals gesloten op negen thema’s: biobased economy, biodiversiteit, bouw, energie, grondstoffen/circulaire economie, klimaat, mobiliteit, water en voedsel.

Voorstellen Minister

Op basis van de uitkomsten van de door KWINK groep uitgevoerde evaluatie doet de Minister in de Kamerbrief een aantal voorstellen:

  • Uit de evaluatie blijkt dat de Green Deals zijn uitgegroeid tot een nuttig en waardevol instrument in het groene groei beleid. De Rijksoverheid gaat door met het sluiten van nieuwe Green Deals.
  • KWINK groep heeft aanbevolen de Green Deal aanpak door te ontwikkelen. Dit onder meer door nieuwe veldpartijen te bereiken en meer aandacht te besteden aan opschaling en reflectie. Deze voorstellen worden door de Minister van Economische Zaken uitgewerkt in een plan van aanpak.
  • Uit de evaluatie blijkt dat er in de Green Deals aansprekende resultaten worden geboekt. Het blijft echter lastig om kwantitatieve duurzaamheidseffecten en economische effecten te meten. Onze aanbeveling om meer aandacht te besteden aan de monitoring van de effecten en het daadwerkelijk benutten van de monitoringsinformatie wordt overgenomen.
  • Tot slot wordt de aanbeveling opgevolgd om kennis en expertise over deze nieuwe vorm van samenwerking te bundelen. Op die manier kunnen ook andere initiatieven en sectoren profiteren van de ondersteuningsstructuur die is ontwikkeld binnen de Green Deals.

Aanpak evaluatie

In de evaluatie is gebruik gemaakt van documentonderzoek, data-analyse van de monitoringsinformatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), een enquête onder veldpartijen en ambtelijke contactpersonen en (telefonische) interviews met veldpartijen, departementen, experts en andere betrokkenen. De evaluatie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Ervaring KWINK groep

Eerder voerde KWINK groep een audit uit van de Green Deal aanpak. Ook onderzochten we een aantal Green Deals in het kader van de beleidsevaluatie Elektrisch Vervoer en de evaluatie van het Energieakkoord.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website